הרב אלחנן סמט

הרב אלחנן סמט נולד בשנת תשי"ג בירושלים. בצעירותו למד בבית הספר "דוגמה לבנים ע"ש הרב בן ציון עוזיאל", בישיבת נתיב מאיר ולאחר מכן בישיבת הכותל. שירת בצה"ל בחיל השריון. בשנים תשל"ז-תשמ"ג למד בישיבת מרכז הרב, היה חבר במכון "הלכה ברורה ובירור הלכה" והשתתף בכתיבת בירורי הלכה למסכת סנהדרין. במקביל ללימודיו הישיבתיים למד במכון להכשרת מורים בישיבת הר עציון. את לימודיו לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל סיים בטורו קולג'. בשנים תשל"ז-תשל"ט לימד בביה"ס התיכון "פלך" ובישיבת "נתיב מאיר", ומשנת תשל"ט החל ללמד תנ"ך וגמרא בישיבת ברכת משה שבמעלה אדומים למשך כעשרים וחמש שנים, ואף שימש בה ר"מ. משנת תשנ"ג החל ללמד ב"מכללת הרצוג" שליד ישיבת הר עציון באלון שבות. הוא מרצה מדי שנה ב"ימי העיון בתנ"ך" שמקיימת המכללה. העיונים שפרסם באינטרנט על פרשות השבוע במסגרת בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון יצאו לאור בספריו "עיונים בפרשות השבוע" שיצאו בשלוש סדרות (תשס"ב, תשס"ד, תשע"ג). כמו כן פרסם את הספרים "פרקי אליהו" ו"פרקי אלישע" אשר עוסקים בניתוח ובפרשנות של פרקי אליהו ואלישע בספר מלכים, את הספר "יד לרמב"ם" אשר מקבץ מאמרים למדניים העוסקים בפסקי הרמב"ם, וכן את הספר "עיונים במזמורי תהילים". הרב סמט פרסם מאמרים רבים בתנ"ך ובגמרא בבטאונים ובכתבי עת שונים, כגון "מגדים", "מעליות", "כתלנו", ו"תחומין".

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט פרשת בראשית - `וישע... לא שעה` מדוע? מדוע לא שעה הקב"ה למנחתו של קין, ואילו למנחתו של הבל - כן? הפגם של קין נובע מבחירת עיסוקו - עובד אדמה. עיון בדברי הרב הירש והלל צייטלין. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בראשית - סיפור הבריאה והמשבר האקולוגי של דורנו התורה 'הואשמה' בכך שציוויי הקב"ה לאדם בנוגע ליחסיו עם הטבע הביאו למשבר האקולוגי. האם כך הם פני הדברים? עיון בסיפור הבריאה ובפירושים השונים מעלה שדווקא ההיפך הוא הנכון. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת נח - `וְשַח גַּבְהוּת הָאָדָם` (ישעיה ב', יז) סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת נח - פרשת המבול - בין שתי בריתות על פי פשט הכתובים, נראה שהקב"ה כרת ברית עם עולמו בזמן הבריאה. ברית זו באה לידי ביטוי בציווי הכפול אל נח בנוגע לתיבה ולמבול. אך מדוע, אם כן, היה צורך בברית נוספת לאחר המבול? מה מוסיפה ברית הקשת בענן? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט סיפור המבול – מבנהו המשוכלל 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מֵאַרְצְךָ – אל "הָאָרֶץ הַזֹּאת" 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת לך-לך - `ותענה שרי` - האם חטאה אמנו בעינוי הזה? חלק מהמפרשים רואים בעינוי הגר חטא של שרה אמנו, אך עיון מדוקדק בסיפור, על רקע התקופה ועל רקע פשט הפסוקים, מעלה שהתורה מצדיקה את מעשיה של שרה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וירא - הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל (בראשית כ`א, א-כא) המאמר עוסק בהיבט המוסרי של שילוח הגר וישמעאל: משמעות שילוח ישמעאל ביחס ליצחק, פירוש המונח 'שילוח' ופשר סיפור סכנת חייו של ישמעאל והצלתו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וירא - מלאכים כבני אדם ובן אדם שהוא כמלאך ה' נראה שהסיפור בתחילת פרשת וירא הוא המשך של הסיפור שבפרשת לך-לך, בעיקר בגלל המילה "אליו" שבפתיחת הפרשה. האם כך הדבר? האם היו האנשים מלאכים או אנשים רגילים? עיון בפרשנותו של הרשב"ם על פרשת וירא. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט בין אברהם ללוט-הסיפור בפרקים י"ח-י"ט – מבנהו ומגמתו 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת חיי-שרה - `שמה קֻבר אברהם ושרה אשתו` (כ`ה, י) מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת חיי-שרה - יפה שתיקתן של עבדי אבות (בראשית כ`ד) אחד הכלים הספרותיים המקובלים הוא שימוש בכינויים שונים לאדם במקום בשמו. על ידי השינויים בכינוי ניתן ללמוד על השינויים ביחס לאותו אדם. בפרשתנו, משתמשת התורה בכלי זה ביחס לעבד אברהם. מה ניתן ללמוד מכך על העבד ועל שתיקתו בבית רבקה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט אשת חיל מי ימצא – דרך בחירתה של רבקה את עיוננו נקדיש לסיפור הבאת רבקה אל יצחק שבפרק כ"ד. גיבורו של סיפור זה, הדמות הראשית המבריחה את כל חלקי הסיפור מראשו ועד לסופו, היא דמותו של עבד אברהם. כיצד יאתר העבד הנאמן את האישה הראויה לבן אדוניו? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תולדות - ברכות יצחק (כ`ו, לד- כ`ח, ט) סיפור ברכות יצחק ליעקב ולעשו מעלה מספר תמיהות: האם היה זה מעשה ראוי? מדוע רבקה לא דיברה עם יצחק ופעלה מאחורי גבו? מה יחסו של יצחק למעשהו של יעקב? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המסגרת הספרותית של הסיפור. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט סיפור ברכותיו של יצחק – מבנהו ופרשנות תמונה אחת מתוכו 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויצא - המפגש על הבאר מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מ?טרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויצא - שיבה מאוחרת מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב, ה') 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וישלח - מותה של רחל בעת לדתה במקרים אחרים - מודגשות מאוד רגשותיו של יעקב, אך דווקא במות אשתו האהובה - קולו של יעקב אינו נשמע. מדוע? מדוע בכלל מתה רחל בדמי ימיה? המפתח לשאלות הנ"ל נמצא בבן שנולד ובשני שמותיו: בן-אוני ובנימין. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט שמעון ולוי אחיי דינה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וישלח - המפגש הכפול בין יעקב לעשו (ל`ב, ד-ל`ג, כ) הפער בין ההכנות של יעקב למפגש עם עשו לבין המפגש בפועל הוא עצום. נראה שסצינת המאבק עם המלאך, הממוקמת במרכזו של סיפור המפגש עם עשו, מהווה חלק אינטגרלי מעלילתו, ומסבירה את אותו הפער. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט סיפור יהודה ותמר - סיפור בתוך סיפור? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וישב - סיפור יהודה ותמר סיפור יהודה ותמר נראה כסיפור-משנה בתוך הסיפור של מכירת יוסף. מה משמעות מיקומו של סיפור זה? האם סיפור זה קשור לסיפור המכירה? מתי התרחש סיפור זה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת וישב - פשרם של חלומות יוסף מה פשרם של חלומות יוסף? מהי תכליתם? מדוע היה צריך לחלום שני חלומות? האם חלומות אלו התגשמו? מה המשמעות של ההשתחוויה בחלום - האם זה בדווקא או זה מבטא משהו אחר? מה תכליתם של חלומות בכלל? 01- פרשת השבוע

עמודים