הרב נחמיה רענן

הרב נחמיה רענן למד בישיבה התיכונית בשעלבים. את מסלול לימודיו התורניים החל בישיבת "מרכז הרב" בה למד בין השנים תשנ"ב-תשנ"ד. בשנת תשנ"ה עבר לישיבת ההסדר "מעלות יעקב" ושרת במסגרת ההסדר בחטיבת הנח"ל. בשנת תשנ"ז הצטרף לגרעין המייסד של ישיבת "שיח יצחק" (בראשות הרב שג"ר זצ"ל ויבלח"א הרב יאיר דרייפוס) ולמד בה עד לשנת תשס"א. משנת תשס"ב עד לשנת תש"ע למד בכולל הגבוה שבישיבת "הר עציון". הרב רענן הוסמך לרבנות וסיים תואר בחינוך במכללת הרצוג להכשרת מורים. כמו כן שימש כר"מ בישיבה התיכונית "מקור חיים". בשנת תשע"א הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן ויוותר יעקב לבדו חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן וקנה לך חבר חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן מפגש יעקב ויוסף חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן ייחוד עליון וייחוד תחתון חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבֹדָה וַיִּזְעָקוּ חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן קוצר רוח ועבודה קשה חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן התחדשות חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן הקפיצה וההדרגתיות בעבודת ה' חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן לעבדך באמת חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן מדבר שקר תרחק חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן ויקחו לי תרומה חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן הדלקת המנורה ומחיית עמלק חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן מחצית השקל חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן שבת ומלאכת המשכן - תכלית ואמצעים חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן הגאווה בעבודת ה' חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן אש התמיד חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן התבוננות בספירת העומר כספירת זבה חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן וחי בהם חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן איסור טומאת מת לכהנים חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן אם כבנים אם כעבדים חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן עמל התורה חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן איש על מחנהו ואיש על דגלו חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן קרבנות הנשיאים חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן והאיש משה עניו מאוד חסידות לפרשת שבוע

עמודים