הרב נחמיה רענן

הרב נחמיה רענן למד בישיבה התיכונית בשעלבים. את מסלול לימודיו התורניים החל בישיבת "מרכז הרב" בה למד בין השנים תשנ"ב-תשנ"ד. בשנת תשנ"ה עבר לישיבת ההסדר "מעלות יעקב" ושרת במסגרת ההסדר בחטיבת הנח"ל. בשנת תשנ"ז הצטרף לגרעין המייסד של ישיבת "שיח יצחק" (בראשות הרב שג"ר זצ"ל ויבלח"א הרב יאיר דרייפוס) ולמד בה עד לשנת תשס"א. משנת תשס"ב עד לשנת תש"ע למד בכולל הגבוה שבישיבת "הר עציון". הרב רענן הוסמך לרבנות וסיים תואר בחינוך במכללת הרצוג להכשרת מורים. כמו כן שימש כר"מ בישיבה התיכונית "מקור חיים". בשנת תשע"א הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן חטא המרגלים חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן עזות דקדושה חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן זאת חוקת התורה חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן איש על העדה חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן מסע האדם בעולם חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן שבת חזון- "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן תמים תהיה עם ה' אלוקיך חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן יפה צעקה לאדם חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן עבדו את ה' בשמחה חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן שבת תשובה חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן מה רב טובך אשר צפנת ליראיך לפי חז"ל, צרעת הבתים נועדה לגרום לבני ישראל לנתץ את בתי האמוריים (שהיו בארץ לפני בני ישראל), ולמצוא מטמונים שהם החביאו בקירות הבתים. האדמו"ר מגור, בעל ה"שפת אמת", לומד מדברי חז"ל הללו עיקרון מרכזי בנוגע למשמעות כניסת עם ישראל לארץ
הרב נחמיה רענן "מרור זה שאנו אוכלין, על שום מה?" על מרור ומרירות בסיפורי חסידים

עמודים