הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי שיחת מוסר (שיחה)
הרב יצחק לוי שיחת מוסר לפני יום כיפור/ (שיחה)
הרב יצחק לוי איך זה מרגיש שאין לנו מקדש בחירת ירושלים
הרב יצחק לוי איך זה מרגיש כאשר אין לנו מקדש בחירת ירושלים
הרב יצחק לוי רב שיח על על הנהגה תורנית והנהגה ציבורית ימי עיון מנהיגות רבנית
הרב יצחק לוי שיעור פתיחה ומצוות שילוח הטמאים עלייה להר הבית
הרב יצחק לוי שילוח טמאים עלייה להר הבית
הרב יצחק לוי מורא מקדש עלייה להר הבית
הרב יצחק לוי טבילה וקריעה עלייה להר הבית
הרב יצחק לוי מפגש של אברהם עם מלך שלם השיעור עוסק במפגשו של אברהם עם מלכי צדק מלך שלם, שהתרחש בעמק המלך. זיהויים שונים למיקומו של עמק המלך, בקרבת ירושלים של ימינו. משמעות השם `שלם`, ומיקומה, האם היא ירושלים או לא. המפגש עם מלכי צדק, ותיאור צדיקותו, בהשוואה ובשונה לרשעתו של מלך סדום, והתנהלותו של אברהם כלפי כל אחד מהם. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי שיעור חסר השיעור חסר קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי המקדש כמקום צדק השיעור עוסק בתכונת הצדק כמהות המקדש וירושלים. הוא מתאר את התבטאויותיה של מהות זו על ידי: מיקומו של בית הדין [בית צדק] במקדש דווקא, בגדי הלבן של הכהנים, מעמד הכהנים כאנשי צדק. בנוסף, השיעור מראה איך צדק הוא תנאי למגורים בקרבת המקדש. קרבת העיר למדבר יוצרת תלות בגשמים, שעליהם משפיע הצדק, ההתנהגות שלנו. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי הגדרת צדק והקשר בין מלכות לצדק השיעור עוסק בהבדל בין חסד, צדק, וצדקה. ביטוייהם של ירושלים והמקדש כעיר צדק, ויחד עם זה כעיר של שלום, של טוב, של הליכה לפנים משורת הדין. כס ה' בעולם נגלה על ידי צדק ומשפט, ובאמצעות מידות אלה, מתבטא בירושלים. לכן גם אחת ממטרות המלך זה המשפט. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי המקדש: מקום מלכות השם השיעור פותח בשאלה האם ציווי המשכן הוא בעקבות נכונות עם ישראל, או בעקבות התגלות ה'. הוא מתאר איך מבנה המקדש ודרך העבודה בו מבטאים את המקום שבו מתגלה מלכות ה' [הכרובים שהם שומרים, עניית אמן]. ביטויים נוספים למלכות המתגלה בזמן [שבת] ובמקום [מקדש]. קשר בין מלכות למקדש – בתפילה. ירושלים היא חיבור נצחי בין בית המלך, בית ה', וסנהדרין. [כל הרשויות]. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי שמו וזיהויו של הר המוריה אזכור ומיקום הר המוריה. דרשות על השם מוריה: מקום הוראה, שמבטא את קיומו של המקדש כמקום הוראת תורה על ידי ספרי תורה, הקהל, וסנהדרין. פירוש זה לשם מוריה מדגיש את הקשר בין מקדש לתורה וגילוייה. מוריה מלשון יראה, מתוך עקידת יצחק, שם עמידתו של אברהם בניסיון מוכיחה את יראתו. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי המשך ענין זהותו של הר המוריה ומהותו, בחירת הקרבן ומקום ההקרבה השיעור ממשיך לעסוק במשמעות השם `הר המוריה`. המשמעויות הנידונות הן: קטורת מלשון הר המור. המקום שה' מראה, שם המצביע על מרות, על החלטה אלוקית לגבי המיקום ולגבי הקרבת הקורבנות, ועוד שמות. מעקידת יצחק, בהר המוריה, לומדים שהדרך להתקרב לקב`ה היא על פי ציוויו. יראת ה' מובילה לגמול. כך גם מטרת הקרבנות במקדש היא כנגד הקרבת אדם, כמו שהאיל היה במקום יצחק. מקום המקדש משלב את המסר של יראת ה', ושל גילוי מסירות נפש. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי העקידה והמולך, הר המוריה והר סיני השיעור פותח בתיאור ההבדלים בין עקידת יצחק, להקרבת ילד למולך. לאחר מכן השיעור עוסק ביחס שבין הר המוריה להר סיני. המקדש בהר המוריה הוא המשך של מתן תורה. רואים זאת ל ידי ספר התורה, מעמד הקהל, והפצת התורה בעולם. כיון שהר המוריה הוא ראשית הבריאה, וכיון שהקדושה שלו נצחית וארצית יותר, תוך שותפות עם האדם, משם תופץ התורה לכל העולם. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי שלמה המלך, בית המלך ובית השם השיעור עוסק ביחס שבין בית ה' לבנין שלמה. תיאור הבניה הסמוכה והמשותפת של שני הבניינים, וההבדלים בזמן הבנייה ובגודל הבניין. הסכנות והסיכויים הטמונים בבית מלך סמוך למקדש. המשמעות האוניברסאלית שחיפש שלמה, המתבטאת בנישואיו עם בת פרעה דווקא ביום חנוכת הבניינים [עפ''י המדרש], ויחסו של ה' לערבוב זה. הגאוה כסיכון המרכזי של מלך, אשר בה נפל שלמה. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי למה השם ירושלים לא נזכרת בתורה השיעור עוסק בירושלים בתורה. הוא מציע תשובות שונות, רוחניות ומעשיות, לכך שירושלים לא מוזכרת בתורה, אלא רק ברמזים, ולא נכבשת עד ימי דוד המלך. מתוך תשובות שונות ומגוונות אלו, עולה בבירור מעמדה של ירושלים כעיר שהיא סמל לאחדות העם. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי ירושלים, מקום המלכות השיעור עוסק בגילויי מלכות ה' על ידי המקדש. המקדש הוא מקום מלכות ה'. מלכותו של ה' מתגלה במקדש על ידי הכרובים, עניית `ברוך שם כבוד מלכותו` בתור אמן, והשבת. וגם מכך שחנוכת המקדש נלמדת מפסוקים בהם מקבלים את מלכות ה' ומזכירים את מהקדש. גילוי נוסף הוא על ידי מלכות דוד, שהיא מייצגת את מלכות ה'. ירושלים מכילה בתוכה משפט, תורה ומלכות. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי בחירת דוד בירושלים השיעור עוסק בבחירת דוד בירושלים ובמקדש. הבחירה בעיר לשם פיוס בין יהודה לבנימין. הסיבתיות הכפולה לכך שדוד לא בונה את המקדש - -שפיכות הדמים, ובית מלוכה בעל המשכיות כתנאי לקיום מקדש. מפקד דוד כאמצעי לגילוי בית המקדש, על ידי מסירות הנפש של דוד במגיפה – מסירות נפש וגעגועים כתנאי לבניית המקדש [שנקרא בית דוד]. ההקבלה לימינו. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי היחס בין ראש השנה ליום הכיפורים קש"ת - מעגל השנה
הרב יצחק לוי פרשת אמור קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת בהעלותך קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת בהר-בחוקותי קש"ת - פרשת השבוע

עמודים