הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי שיעור 20 - כיבוש הארץ (א) בשיעור זה נתחיל לעסוק בתולדות השראת השכינה מכניסת בני ישראל לארץ, ובפרט נתמקד בכמה סוגיות הקשורות לכניסת בני ישראל לארץ. במסגרת זאת נדון במעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית ובתפקיד הארון בכיבוש הארץ. המקדש במקרא ב
הרב יצחק לוי שיעור 21 - כיבוש הארץ (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בכניסת בני ישראל לארץ ובכיבושה. נערוך השוואה בין הכניסה לארץ למתן תורה, ונדון במעמדה במיוחד של העיר יריחו כעיר הראשונה שנכבשה בארץ ישראל. המקדש במקרא ב
הרב יצחק לוי שיעור 22 - תחנות המשכן בארץ ישראל (א) מכניסת בני ישראל לארץ נדד המשכן במקומות שונים בארץ במשך 440 שנה עד הגיעו לירושלים בתקופת דוד. מיקומו הגאוגרפי של המשכן משפיע על המציאות הרוחנית של עם ישראל. בעת שהיית המשכן בשילה, העם אינו עולה למשכן הנמצא תחת חסותם של בני עלי הנוהגים בשחיתות, ורבים מעם ישראל עובדים עבודה זרה. המקדש במקרא ב
הרב יצחק לוי שיעור 23 - תחנות המשכן בארץ ישראל (ב) העדר התיחסות למשכן בולטת ביותר לנוכח תפקידה הבולט ביותר התקופת המדבר וכיבוש הארץ. התר בשר התאווה וכן ההתישבות בכל חלקי הארץ יכול לשמש הסבר לכך. התלות שפתחו עמ"י בארון בתקופת עלי כמצילם מביא את שמואל שלא להעלות את הארון חזרה אל המשכן. דוד בוחר להעלותו כשלב ראשון להקמת המקדש בירושלים, גם ללא המשכן הנמצא בגבעון. המקדש במקרא ב
הרב יצחק לוי שיעור 24 - משמעות מיקום תחנות המשכן (א) למיקומו של המשכן ישנה משמעות מעבר להמצאותו הפיזית במקום. הגלגל, מיקומו הראשון בארץ ישראל מסמל את הברית בין עמ"י להקב"ה ומבטא את הקדושה ומלכות באחיזה בארץ המקדש במקרא ב
הרב יצחק לוי שיעור 25 - משמעות מיקום תחנות המשכן (ב) - יחידותה של שילה המשכן בשילה משמעותי בימי אלקנה ועלי, והמקום מקודש בקדושה זמנית הנובעת מהמצאות המשכן ב"מנוחה". המשכן בשילה מייצג את יוסף לעומת ירושלים המייצגת את יהודה ומבטאת את הקשר ברוחני בין ישראל להקב"ה. המקדש במקרא ב
הרב יצחק לוי שיעור 26 - משמעות מיקום תחנות המשכן (ג) להשלמת בחינת משמעות תחנות המשכן השונות, נבחן את עניינן של נב וגבעון, המקומות בהם נמצאת הבמה הגדולה לאחר שילה ועד בנין בית ה' על ידי שלמה. אחר כך נתייחס להעלאת הארון מבית שמש לקרית יערים, התחנה האחרונה של הארון לפני העלאתו לעיר דוד בירושלים.  המקדש במקרא ב
הרב יצחק לוי שיעור 27 - תולדות הכהונה לאחר מות אהרון ועד בניין הבית הראשון בשיעור זה נבחן את השתלשלות הכהונה הגדולה, מן התקופה שלאחר מות אהרן ועד ימי שלמה בספר מלכים. נראה כי הכהונה עברה משושלתו של אלעזר לשולת פנחס (שהינו מצאצאי איתמר) וחזרה לצאצאי אלעזר רק במרד אבשלום. נבחן מדוע עברה הכהונה משושלת זו לאחרת ובחזרה המקדש במקרא ב
הרב יצחק לוי מבוא - סיכום סדרה ב' ומבוא לסדרה ג' סיכום קצר של השיעורים בסדרת 'מקדש ב', וסקירה קצרה על התוכנית ל'מקדש ג'. המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 1 - המזבח, כתיבת התורה ומעבד הברכות בהר עיבל (א) בשיעור זה נעסוק במעמדות המיוחדים המתרחשים בהר עיבל. מהי מטרת מעמד הברכות והקללות בהר גריזים ובהר עיבל? מדוע נבחרו דווקא מקומות אלו? מדוע נבחר דווקא עיתוי זה? המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 2 - המזבח, כתיבת התורה ומעבד הברכות בהר עיבל (ב) מהי משמעות בניית המזבח בהר עיבל? מדוע נבנה דווקא מזבח אבנים? מהו טעם איסור בניית המזבח גזית? מהי משמעות המעבר ממזבח אדמה למזבח אבנים? מדוע בני ישראל כותבים את התורה על האבנים? המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 3 - בנין המזבח בהר עיבל וכתיבת התורה על האבנים תולדות השראת שכינה – בנין המזבח בהר עיבל וכתיבת התורה על האבנים המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 4 - הברכה והקללה בהר גריזים ובהר עיבל שיעור זה עוסק בברכות והקללות שניתנו בהר גריזים ובהר עיבל. מהי משמעות חלוקת השבטים להר גריזים ולהר עיבל? בשיעור זה נבחן נקודה זו ונערוך השוואה בין מעמד זה למעמד מתן תורה בהר סיני. המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 5 - הכינוס בשכם - חידוש מעמד הר סיני לאחר מעמד הברכה והקללה בהר עיבל, כאשר יהושע נמצא כמעט בסוף תקופת פועלו, מכנס יהושע את כל שבטי ישראל בשכם, וכורת עמהם ברית. מהו טיבו של מעמד זה? מהי משמעות ברית זו? מדוע נבחרה דווקא שכם לאירוע זה? המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 6 - מעמדן של בית אל ומצפה כפי שראינו בשיעורים קודמים, בנחלת בנימין ישנו ריכוז גדול של מקומות קדושים בתקופה המתחילה בכיבוש הארץ ומסתיימת בימי דוד. שיעור זה עוסק בשני מקומות, בית אל ומצפה, ובוחן את העבר שלהן, ואת הסיבה להיותן מקום מרכזי כל כך. המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 7 - הגבעונים - חוטבי עצים ושואבי מים למשכן בעקבות כריתת הברית שלא על פי דין בין יהושע לגבעונים, הופכים הגבעונים לחוטבי עצים ושואבי מים. מהו ההבדל בין הצעת הנשיאים כי הגבעונים יהיו חטבי עצים ושאבי מים לכל העדה, ובין דברי יהושע כי יהיו לבית א-להי? בשיעור זה נסקור את המקומות בהם מוזכרים הגבעונים, מימי יהושע ועד ימי דוד. המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 8 - בחירת ירושלים והמקדש (א) שיעור זה פותח את העיסוק בירושלים בימי דוד, ותמצית טענתנו היא שמהלך בחירת העיר והמקדש מורכב משלושה שלבים: בחירה אנושית-מלכותית בעיר ירושלים; בחירה א-לוהית במקום המקדש; בחירה א-לוהית בעיר ירושלים. בשיעור זה נעסוק בבחירתו של דוד בירושלים, ונראה כי היא נעשתה ביוזמתו המוחלטת של דוד, בלי התערבות א-לוהית, וננסה לבחון מה הביא אותו לבחירה זו.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 9 - בחירת ירושלים והמקדש (ב) שיעור זה פותח בהעלאת הארון ובבקשת דוד לבנות את בית ה', ועוסק בניתוח פועלו של דוד למען המקדש, בבחירה הא-לוהית בירושלים בימי שלמה ובהקבלת המהלך הכולל לצביונה של ירושלים בתורה ולקורות תקופתנו.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 10 - העלאת הארון לירושלים (א) העלאת הארון היא המעשה הממלכתי המשמעותי הראשון שעשה דוד לאחר כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר בירת מלכות ישראל. בסדרת השיעורים הקודמת הזכרנו שני חידושים גדולים הקשורים במעשה: ראשית, עצם התעוזה שבהתעניינות בארון ובלקיחתו; שנית, הבאת הארון לבירה ירושלים, ולא למשכן, אצל הבמה הגדולה בגבעון. בשיעור זה נידונים היחס בין התיאור בשמואל לבין תיאור בדברי הימים וחטאו של דוד בהעלאה הראשונה.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 11 - העלאת הארון לירושלים (ב) שיעור זה משלים את נושא החטא בהעלאה הראשונה ועוסק בהיבטים אחרים בפרשה.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 12 - מדוע לא יכול דוד לבנות את בית ה' (א) משהושכן הארון באוהל בעיר דוד, מגיע השלב הבא: בקשתו של דוד לבנות את בית ה'. ואולם, ה' משיב לדוד כי לא יוכל לבנות את הבית. בשיעור זה ננסה לבחון חלק מהסיבות לכך המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 13 - מדוע לא יכול דוד לבנות את בית ה' (ב) משהושכן הארון באוהל בעיר דוד, מגיע השלב הבא: בקשתו של דוד לבנות את בית ה'. ואולם, ה' משיב לדוד כי לא יוכל לבנות את הבית. בשיעור זה ננסה לבחון חלק מהסיבות לכך.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 14 - פועלו של דוד למען המקדש (א) טענתנו העיקרית היא שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. נשמת הבניין - היוזמה, חיפוש המקום ומציאתו, קניינו ובניין מזבח במקום, התכנון והכנת חומרים, בעלי מלאכה, משמרות ומעמדות - את כל אלו עשה דוד, ומחז"ל נראה כי יש גם דברים מעשיים שדוד עשאם בעצמו.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 15 - פועלו של דוד למען המקדש (ב) טענתנו העיקרית היא שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. נשמת הבניין - היוזמה, חיפוש המקום ומציאתו, קניינו ובניין מזבח במקום, התכנון והכנת חומרים, בעלי מלאכה, משמרות ומעמדות - את כל אלו עשה דוד, ומחז"ל נראה כי יש גם דברים מעשיים שדוד עשאם בעצמו.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 16 - מפקד דוד וגילוי מקום המקדש בגורן ארוונה היבוסי (א) בספר שמואל ב' ובספר דברי הימים א' מתוארים המפקד שערך דוד, המגפה שבאה בעקבותיו וגילוי מקום המקדש לראשונה לדוד. שיעור זה עוסק בפרטי הפרשה ומשמעותם.  המקדש במקרא ג

עמודים