הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי מבנה המשכן- האם ישנה משמעות לצורת המבנה וליחס בין חלקיו? בשיעור זה ברצוננו לעסוק במשמעות שישנה למבנה המשכן ולהרגשה שמרגיש הנכנס אליו. ההנחה הינה כי למרות שאין תיאור מפורש של הרגשה זו, במבנה המייצג את מקום השראת השכינה בעולם - כל פריט מכוון ומדוקדק מאת ה'. נעסוק בגדלים השונים, במראות המתגלים לאדם הנכנס, בתאורה ובנקודות נוספות. נקודת ההתבוננות בשיעור זה, היא הנדסית-אדריכלית, ובמובן זה חרגנו מדרכנו הרגילה, וניסינו להתבונן מה יכולות להיות המשמעויות של המבנה, הצורה, מקום הכלים השונים בעיני המתבונן. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי התאמת בנין המשכן לתנאי המדבר ואופן בנייתו שיעור זה עוסק בהתאמה בין בניין המשכן לתנאי ההליכה במדבר. דרך בניית המשכן נעשתה על מנת שיוכל להתאים לתנאי המדבר, ובנוסף מפאת אופי ההליכה במדבר, המשכן היה בנוי כך שניתן היה לפרקו ולהרכיבו בקלות (חלקיו השונים מותאמים זה לזה, נוחים לפירוק, למשא ולהרכבה מחדש). המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי המשכן - יצירה אומנותית ייחודית בשיעור זה נבחן את יופיו של המשכן ואת היחס אליו כיצירה אומנותית מופלאה. במסגרת זו, נתייחס אל מימד היופי כפי שהוא בא לידי ביטוי במשכן, במקדש ואף בירושלים כולה. כשכולם מבטאים את אותו עיקרון כי המקום המהווה את מקום גילוי השכינה, מבטא גם את עניין היופי המגלה את יופיו של מעלה. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי הצבעים במשכן בשיעור זה נעסוק בצבעים השונים המופיעים במשכן. נבחן את דירוגם של הצבעים בחלקיו השונים של המשכן, ונעסוק גם במשמעותם הרוחנית של הצבעים והחומרים מהם הם עשויים. בשיעור זה נתמקד בעיקר בצבע התכלת. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי הצבעים במשכן המשך שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור הקודם, ובו נעסוק בצבעים: שש, ארגמן ותולעת שני. שלושת צבעים אלו מופיעים יחד במספר מקומות, ובשיעור זה נעסוק ביחס ביניהם, ובמשמעותו הרוחנית. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי היתר שעטנז בבגדי כהונה ובציצית שיעור זה חותם את העיסוק בסוגית הצבעים במשכן, ועוסק בהיתר השעטנז בבגדי הכהונה ובציצית. ראשית נבחן את איסור כלאים, מטרתו ומשמעותו, ולאור עיסוק זה, נעסוק בהיתר השעטנז בבגדי הכהונה ובציצית. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי איסור השימוש בברזל בבניית המזבח התורה אוסרת את השימוש בברזל בבנית המזבח. מהו טעם האיסור? כאשר שלמה בונה את המקדש, הוא מרחיב את האיסור לכל המבנה. מדוע נעשתה הרחבה זו? בסיום שיעור זה, נעסוק גם בחומרים מהם לא נעשה המשכן. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי משכן, מקדש ושלום שיעור זה עוסק בזיקה העמוקה ביותר הקיימת בין המשכן והמקדש לשלום. במסגרת זאת, נעסוק בנושאים הבאים: עיתוי בניית מקדש, אי שימוש בכלי ברזל בבנית המקדש, כהן שרג את נפש, אחיזה בקרנות המזבח ועוד. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי בית המקדש וירושלים כמקום המאחד את כל ישראל שיעור זה עוסק בעניין האחדות כמאפיין מהותי של המקדש ושל העיר ירושלים כולה. החלק הראשון של השיעור עוסק בביטויים של המקדש כמאחד את כל ישראל (חלוקת הנחלות, קנין הר המוריה, מצוות שונות במקדש), וחלקו שני עוסק בביטויים של ירושלים כמאחדת את כל ישראל (אברהם ולוט, חלוקת ירושלים לשבטים, מלכות שלמה וירושלים לעתיד לבוא). המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי חומרי הבניה של המשכן וכליו (חלק א) בשיעור זה, נעסוק בחומרים מהם נבנה המשכן, ונעמוד על משמעות בניית כלים מסוימים מחומרים שונים, על ידי בדיקת תכונות החומרים ומיקומם במשכן. כמו כן, נעסוק בהדרגתיות שבחומרי המשכן, ובמיקומם של כל אחד מהחומרים בתוך המשכן. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי חומרי הבניה של המשכן וכליו (חלק ב) בשיעור זה, נעסוק בחומרים מהם נבנה המשכן, ונעמוד על משמעות בניית כלים מסוימים מחומרים שונים, על ידי בדיקת תכונות החומרים ומיקומם במשכן. כמו כן, נעסוק בהדרגתיות שבחומרי המשכן, ובמיקומם של כל אחד מהחומרים בתוך המשכן. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי משמעות כיוון המשכן מזרח-מערב שיעור זה הינו שיעור פתיחה לשיעורים הבאים עוסקים במשמעות הכיוונים במשכן ובמקדש. בשיעור זה, נסקור את הנושאים השונים בם עולה ציר מזרח-מערב כציר מרכזי בעבודת האדם במשכן ובמקדש (נעסוק בעיקר בכיוון המבנה והכלים, ובצדדי המזבח). המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי משמעות הכיוונים מהי הסיבה לכך כי ציר מזרח-מערב הינו כיוון מרכזי כל כך בעבודת המשכן והמקדש? מהי המשמעות הרוחנית של עובדה זו? בשיעור זה נעסוק בשאלה זו, ונבחן את משמעות כיוון מזרח מערב לאורך התנ`ך כולו (סילוק אדם מזרחה, כניסה ממזרח למערב ועוד). המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי המזרח –הצד העליון? המערב- ערפו של עולם? בשיעורים האחרונים ראינו את חשיבותו של צד מערב, במשכן, במקדש ובכלל. בשיעור זה, נבדוק האם ייתכן כי בניגוד למהלך הכללי ביחס למשמעות הכיוונים, במובן מסויים דווקא צד מזרח הינו הצד העליון, ואילו הצד המערבי הוא הצד התחתון. במסגרת זאת, נבחן את המקומות בהם מוצג צד מזרח כצד הקדמי - העליון, ומקורות אחרים המציגים את הצד המערבי כערפו של עולם. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי משמעויות הכיוונים בשיעורים אחרונים בחנו את יחסם של התורה ושל חז`ל לסוגיית הכיוונים, וראינו שתי גישות בנושא: 'שכינה במערב' מול 'א-להי קדם'. מו היחס בין שתי גישות אלו? כיצד ניתן לפתור את הסתירה העולה לכאורה בין המקורות? האם שאלה זו קשור לשאלה מאימתי מתחיל היום, או שמא מדובר בשתי בחינות בהתגלות הקב`ה? המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי היחס בן מבנה המשכן לכלים האם קיים יחס כלשהו בין מבנה המשכן כליו? כיצד בא הדבר לידי ביטוי בנשיאת המשכן? מהו סדר הציווי וההקמה – המשכן או הכלים תחילה? מהי משמעותה של מחלוקת משה ובצלאל בעניין זה? המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי היחס בן מבנה המשכן לכלים (ב) שיעור זה הינו המשך השיעור הקודם, וממשיך לעסוק באופן מסירת העבודה למשה מול מסירתה לבצלאל. בהקשר זה נעיין בפירושו של הרב קוק בעין אי`ה, המבחין בין חוקי החכמה והרגש הטבעי. בנוסף, נדון בכיוון אחר הרואה בשינוי הסדר, תוצאה של חטא העגל. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי היחס בן מבנה המשכן לכלים (חלק ג') בשיעורים הקודמים עסקנו ביחס בין המבנה לכלים, וראינו בהרחבה את ההבדל שבין הציווי למשה לציווי לבצלאל ובהסברים השונים להבדל זה. בשיעור זה ברצוננו להמשיך את הנושא הנ`ל, ובפרט לעסוק ביחס בין הקרשים ליריעות, ובין המבנה והכלים. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי מי עשה את הכלים? (חלק א) בשיעור זה נעסוק בשאלה מי עשה את הכלים? במסגרת זאת, נרצה לבחון את היחס בין הציווי לביצוע, ולנסות לעמוד על משמעות סוגיה זאת לגבי מהותם של הכלים. נפתח בסקירת המקומות בהם מופיעים הציוויים על הכלים. בהמשך, נעסוק בשאלה מדוע נלקחה לכאורה העבודה ממשה וניתנה לבצלאל וכל חכם לב? המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי מי עשה את הכלים? (חלק ב) בשיעור שעבר התחלנו לעסוק בשאלה מי עשה את כלי המשכן. סקרנו את הציווים השונים על הכלים, בחנו את היחס בין משה לבצלאל בנוגע לעשיית הכלים, וכן את היחס ביניהם לבין שאר עושי המלאכה. בשיעור זה נמשיך לעסוק בנושא זה, ונפתח בשאלה מהותית בנושא זה והיא מי עשה את כל כלי הקודש. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי מיקום הכלים בשיעורים הקרובים נעסוק בסוגית מיקום הכלים במשכן. נסקור את מיקומם על פי הפסוקים בתורה, ונעסוק במשמעות מיקומים אלו והיחסים בין הכלים. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי מיקום הכלים – מיקום הכלים על פי חז"ל כפי שראינו בשיעור הקודם, התורה אינה דנה ביחס בין הכלים השונים, ובין הכלים לקירות המקיפים אותם. בשיעור זה נעסוק בפרשנותם של חז`ל לסוגיה זו, ונראה כיצד הם התמודדו עם נקודה זו. בין השאר נעסוק במשמעות מיקומו של הארון, ובעובדה כי מקום הארון אינו מן המידה. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי מקום הארון ומקום המזבח במקדש בירושלים בשיעור זה נבחן האם ישנה קביעה מסוימת לגבי מיקומו המדוייק של המקדש וכליו, במציאות של מקדש קבוע בהר המוריה? בכוונתנו לבחון לא רק את המיקום היחסי של הכלים במרחב המבנה, אלא בזיקה בין המבנה כולו על כליו השונים למקום המדוייק בו הוא מוצב. במסגרת זאת נעסוק במיקום אבן השתיה, במיקום הארון בקודש הקדשים ובמיקום מזבח החיצון. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי כיווני הכלים (א) בשיעורים הקודמים ראינו כי התורה מתארת את מיקום הכלים באופן די כללי ולא מפורט, ומיקומם המדויק נקבע במידה רבה דווקא בתורה שבעל פה. מצב זה נכון עוד יותר בנוגע לסוגית כיוון הכלים, שם התורה כלל אינה מתייחסת לנושא, ומה שידוע לנו אודותם הינו בעיקר ממקורות חז`ל. בשיעור זה, נסקור את הידוע לנו על הכלים השונים, ונתחיל בכלים הפנימיים, מקודש הקודשים ועד החצר, ממערב למזרח. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי כיווני הכלים (ב) – משמעות כיווני הכלים שיעור זה הינו המשך השיעור הקדם והוא מתמקד בסוגיית משמעות כיווני הכלים. נחלק בין שני צירים – ציר מזרח-מערב וציר צפון-דרום, ונבאר את משמעותו של כל ציר. המקדש במקרא ה

עמודים