הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי הארון (א) בשיעור זה נעסוק בשמותיו של הארון. נפתח בבחינת השם 'ארון העדות' ונעמוד על משמעות שם זה. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי הארון (ב) - משכן העדות ואוהל העדות בשיעור שעבר התחלנו לעסוק בארון העדות, ופתחנו בדיון אודות שמותיו של הארון. כפי שראינו, מעניין להיווכח כי עניין העדות כל כך מרכזי, עד אשר הוא הטביע את חותמו על שם המשכן בכלליותו. בשיעור זה נבחן את השמות 'משכן העדות' ו'אוהל העדות'. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי הארון (ג) – ארון הברית וארון העדות בשיעור זה נמשיך לעסוק בשמותיו של הארון, ונתמקד בשמות 'ארון הברית' ו'ארון העדות'. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי הארון (ד) בשיעור זה נמשיך לעסוק בשמותיו של הארון, ונתמקד בשמות 'ארון ברית ה' צבאות יושב הכרובים', 'ארון הברית אדון כל הארץ', 'ארון ה'', 'מקדש' ו'שֵם'. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי ארון - ארונות (א) מתוך עיון בפסוקי התורה בנוגע לארון, נבחן את השאלה האם היה ארון אחד או שניים. בשיעור זה נבחן את היחס בין הציוויים, ונביא את הפירושים השונים שהוצעו על מנת ליישב את הפסוקים על ידי רש`י והרמב`ן. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי ארון - ארונות (ב) שיעור זה הינו המשך השיעור הקודם, ומתמקד במחלוקת רש`י ורמב`ן ובמשמעויותיה. בנוסף, נעסוק במקורות חז`ל המצדדות בגישות השונות. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי הארון במקדש - מקום לאחסון הלוחות בהמשך לשיעורים הקודמים בהם עסקנו בארון שבמשכן, בשיעור זה נעסוק במאמרו של פרופ' דוד הנשקה. פרופ' הנשקה מציע לחלק בין ייעוד המשכן ליעוד המקדש. במסגרת זאת הוא מתייחס באופן ישיר לשאלת היחס בין תיאור הארון בשמות במסגרת תיאור המשכן, לבין הארון המוזכר בדברים לאחסון הלוחות. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי הארון במקדש - מקום לאחסון הלוחות (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בניתוח מאמרו של פרופ' הנשקה, בנוגע ליחס בין הארון במשכן ובמקדש. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי האם היו ארונות נוספים? עד כה ראינו שתי דעות עיקריות בנוגע למספר הארונות – און אחד או שניים. האם היו ארונות נוספים? כיצד מגיע הנצי`ב לשלושה ארונות? האם היה ארון מיוחד לאפוד ולחושן? המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי אהל מועד מחוץ למחנה (חלק א) בשיעור זה נעסוק בעניינו של אוהל משה מחוץ למחנה ישראל. באיזה זמן אוהל זה תפקד - ממתי ועד מתי? מהי תכליתו של האוהל, למה הוא משמש? האם ישנו יחס בין אוהל מועד שמחוץ למחנה, לאוהל מועד שבתוך המחנה? מה משמעות היחס ביניהם? המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי אהל מועד מחוץ למחנה (חלק ב) בשיעור זה נעסוק בעניינו של אוהל משה מחוץ למחנה ישראל. באיזה זמן אוהל זה תפקד - ממתי ועד מתי? מהי תכליתו של האוהל, למה הוא משמש? האם ישנו יחס בין אוהל מועד שמחוץ למחנה, לאוהל מועד שבתוך המחנה? מה משמעות היחס ביניהם? המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים - כלי אחד / שני כלים / שנים שהם אחד מהו היחס בין הארון, הכפורת והכרובים? האם מדובר על כלים שונים או על כלי אחד? לשם מה חוזרת התורה על נתינת העדות הן בכפורת והן בכרובים? המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים - כלי אחד / שני כלים / שנים שהם אחד (ב) מהו היחס בין הארון, הכפורת והכרובים? האם מדובר על כלים שונים או על כלי אחד? לשם מה חוזרת התורה על נתינת העדות הן בכפורת והן בכרובים? המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים (ג) שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים בעניין היחס בין הארון, הכפורת והכרובים. בשיעור הקודם, בחנו את האיזכורים השונים של הארון, הכפורת והכרובים, וניסנו להסיק מאיזכורים אלו מסקנות לגבי הקשר ביניהם. בשיעור זה בכוונתנו לבחון סוגיה זאת על פי תפקיד הכלים השונים - נתחיל בארון ונמשיך בעניין הכפורת והכרובים. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים (ד) שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים בעניין היחס בין הארון, הכפורת והכרובים. האם אחד מן הכלים משרת את הכלי השני? מה מסמל כל אחד מהכלים? כיצד מתקשר נושא זה ליחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, ובין עדות לויעוד? המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים (ה) שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים בעניין היחס בין הארון, הכפורת והכרובים. להשלמת ההתבוננות בזיקה בין הכלים, בשיעור זה נדון בהתייחסותו של הרב שלמה פישר לסוגיא. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי ארון כפורת וכרובים (ו) שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים בעניין היחס בין הארון, הכפורת והכרובים. בשיעור זה נדון ביחס בין הכפורת לכרובים, בשאלה מדוע ישנם שני כרובים ובשאלה כיצד ייתכנו בכלל כרובים בקדש הקדשים. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי זיהוי הכרובים מהם הכרובים? בדברי חז`ל מצינו מספר דעות בסוגיה זו (כפני תינוק, צורת זכר ונקבה, צורת עוף, חצי אדם וחצי עוף, מלאכים, שור, רכב). בשיעור זה נדון בדעות אלו, ונעמוד על משמעותם. המקדש במקרא ה
הרב יצחק לוי הכרובים בקדש הקדשים - לא עבודה זרה המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי מדוע ישנם שני כרובים בקודש הקודשים? המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי מבנה הארון, הכפורת והכרובים המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי מבנה הארון - היחס בין ארון עצי השיטים לציפוי הזהב המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי זֵרִים המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי בדי הארון לעומת בדי שאר כלי המשכן המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי איסור הסרת הבדים מן הארון (א) המקדש במקרא ו

עמודים