הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי איסור הסרת הבדים מן הארון (ב) המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי בין הבדים המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי הארכת הבדים בימי בית ראשון בבית ה' (חלק  א') המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי הארכת הבדים בימי בית ראשון בבית ה' (חלק  ב') המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי הטבעות והבדים - מספרם ומיקומם המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי מה מונח בארון ולצידו? המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי מה מונח בארון ולצידו? (ב') – לוחות הברית המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי מה מונח בארון ולצידו? (הלוחות – ג')  המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי מה מונח בארון ולצידו? צנצנת המן ומטה אהרון המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי מה מונח בארון ולצידו? צלוחית שמן המשחה וארגז פלשתים המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי מה מונח בארון ולצידו? - השם וכל כינוייו מונחים בארון המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי מה מונח בארון ולצידו? – עמודי הכסף ובגדי הכהן הגדול המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי איסור ראיית הארון (חלק א) המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי איסור ראיית הארון (חלק ב) המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי איסור הנגיעה בארון המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי נשיאת הארון ע"י כהנים ולויים המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי תולדות השימוש בארון (א) המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי תולדות השימוש בארון (ב) המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי תולדות השימוש בארון (ג) המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי תולדות השימוש בארון (ד) המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי תולדות השימוש בארון (ה) המקדש במקרא ו
הרב יצחק לוי גניזת הארון המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי משמעות בית בלא ארון בסוף ימי בית ראשון, ומדוע לא הוחזר הארון בימי בית שני המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי מזבח העולה (1) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי שמות המזבח החיצון (ב) - מזבח אדמה המקדש במקרא ז

עמודים