הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי שמות המזבח החיצון (ג) - מזבח אדמה (ח"ב) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי שמות המזבח החיצון - מזבח אדמה (ח"ג) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי שמות המזבח החיצון - מזבח אדמה (ח"ד) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי שמות המזבח החיצון - מזבח אבנים המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי המזבח החיצון - מזבח אבנים (ח"ב) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי המזבח החיצון - מזבח אבנים (ג) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי המזבח החיצון - מזבח אבנים (ד) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי וְלא-תַעֲלֶה בְמַעֲלת עַל-מִזְבְּחִי אֲשֶׁר לא-תִגָּלֶה עֶרְוָתְךָ עָלָיו המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי וְלא-תַעֲלֶה בְמַעֲלת עַל-מִזְבְּחִי אֲשֶׁר לא-תִגָּלֶה עֶרְוָתְךָ עָלָיו (ב) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי לֹא תִטַּע לְךָ אֲשֵׁרָה כָּל עֵץ אֵצֶל מִזְבַּח ה' אֱ-להֶיךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לָּךְ המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי לֹא תִטַּע לְךָ אֲשֵׁרָה כָּל עֵץ אֵצֶל מִזְבַּח ה' אֱ-להֶיךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לָּךְ (ב) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי הצמדת הסנהדרין בצד המזבח (א) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי הצמדת הסנהדרין בצד המזבח (ב) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי הצמדת הסנהדרין בצד המזבח (ג) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי הצמדת הסנהדרין בצד המזבח (ד) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי הצמדת הסנהדרין בצד המזבח (ה) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי היחס בין מזבח למצבה (א) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי היחס בין מזבח למצבה (ב) המקדש במקרא ז
הרב יצחק לוי הקדמה - מגמת השיעור ותוכנו מקומות רבים בארץ ישראל, ולכל אחד מהם צביון רוחני ומשמעות עצמית. המיקום, השיוך השבטי, הזיקה הגיאוגרפית לסביבה והאירועים המתרחשים בו - כל אלו מבטאים את מהותו של המקום מחד, ויוצרים ומעצבים את אופיו מאידך. על אחת כמה וכמה, שעקרון זה נכון ביחס לירושלים - בירת מלכות ישראל ומקום השראת השכינה בעולם. במהלך השיעורים נבחן את צביונה של העיר בתקופות השונות, ונשתדל לעמוד על משמעות התקופה, המאורעות והדמויות לצביונה של ירושלים. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 1 - הדרך אל ירושלים בתורה (א) הרמב"ן מבאר את משמעותם של סיפורי האבות בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים": מעשי האבות הם מעשים נבואיים, הסוללים את הדרך לבנים. אנו ננקוט בגישה זו ביחס למסלול שבו נכנסו אבותינו לארץ, ונבחן את משמעותו ביחס לירושלים לאבות ולדורות. חלק א' ידון במסלול האבות - באילו ערים עברו בכניסתם לארץ, וחלק ב' יעסוק במשמעותו הרוחנית של מהלך זה לדורות. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 2 - הדרך אל ירושלים בתורה (ב) בשיעור זה ננסה להבין את מסלול הכניסה של האבות ושל בני ישראל לארץ על פי אפיונן של הערים שעברו דרכם. מהי משמעותן הרוחנית של שכם ושל בית אל? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 3 - הדרך אל ירושלים בתורה (ג) בשיעור זה ננסה להבין את מסלול הכניסה של האבות ושל בני ישראל לארץ על פי אפיונן של הערים שעברו דרכם. מהי משמעותן הרוחנית של חברון ושל ירושלים? מהי משמעותו של המהלך כולו? ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 4 - ירושלים בתורה (א) - מדוע אין ירושלים נזכרת בתורה בשמה? באופן מפתיע, ירושלים אינה מוזכרת בתורה בשמה המלא, והיא מופיעה לראשונה בשם זה רק בספר יהושע. עם זאת, ישנם כמה רמזים לעיר בתורה. מדוע מקום שעתיד להיות בירת מלכות ישראל ומקום השראת שכינה לדורות אינו מוזכר במפורש בשמו? ברור שהדבר אינו יכול להיות מקרי, ובשיעור ננסה לעמוד על סיבותיו. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 5 - ירושלים בתורה (ב) - פגישת אברם עם מלך סדום ועם מלכי-צדק כפי שראינו בשיעור הקודם, ירושלים אינה מוזכרת בתורה בשמה כלל. אף על פי כן, ירושלים רמוזה כבר בפרשת לך-לך: כשאברם חוזר ממלחמת ארבעת וחמשת המלכים, מקבל את פניו מלכיצדק מלך שלם. בשיעור זה נעסוק בפגישה זו, בהיבטים הגאוגרפיים של הפרשה ובמשמעותה הרעיונית. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 6 - ירושלים עיר הצדק אגב עיסוקנו בשיעור הקודם בדמותו של מלכיצדק, נקדיש שיעור זה לאופיים של ירושלים ומקום המקדש כמקומות של צדק. ירושלים המקראית א

עמודים