הרב יהודה הנקין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה הנקין לימוד תורה לגויים "ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה 'וכל בן נכר לא יאכל בו', התורה כולה כאן וישראל מומרים על אחת כמה וכמה"
הרב יהודה הנקין ברוך דיין האמת: הרב יהודה הרצל הנקין זצ"ל מגדולי פוסקי-ההלכה שעמדו לציבור הדתי לאומי בדור האחרון