הרב אבישי מילנר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אבישי מילנר ושכנתי בתוכם ושכנתי בתוכם בתוך כל אדם. דבר זה נעשה על ידי הברכות הרבות המתאימות לכל נושא ומציאות. זה יעשה גם על ידי ניתובהכוחות והתכונות של האדם לה' יתברך.