בנימין פרנקל
מרצה כותרת תקציר סידרה
בנימין פרנקל בשוב העלון בשוב העלון (דבר העורכים) - עלון שבות 176