הרבנית שרון רימון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרבנית שרון רימון פרשת בשלח - היציאה ממצרים ונדודי המדבר 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת יתרו - מטרת המסע במדבר 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת משפטים - העבדות בפרשה ובהפטרה 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת תרומה - `ארון העדות` או `ארון ה'`? מהם השמות השונים בהם נקרא הארון במקרא? מתי השתמשו בכל שם? האם יש משמעות שונה לשמות השונים, או שמא כולם מבטאים אותו רעיון במילים שונות? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת תצווה - החושן 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת כי-תשא - מחצית השקל 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויקהל - נדיבות הלב וחכמת הלב במלאכת המשכן 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת פקודי - האפוד 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויקרא - "מלח ברית א-לוהיך" פרשת ויקרא פותחת בדיני הקרבנות. פרק ב' עוסק בקרבן המנחה, ולקראת סוף הפרק מובאים שני דינים: איסור הקרבת שאור ודבש (פסוקים י"א - י"ב), וציווי על מליחת הקרבנות (פסוק י"ג). 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת צו - "יודו לה' חסדו" קרבן התודה, המוזכר בפרשת צו (פרק ז', פסוקים י"א - כ"א), מוקרב כהודיה לה' על הצלה (עיינו רש"י לפסוק י"ב). נעיין במזמור ק"ז בתהילים, המתאר את ההודיה לה'. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת שמיני - תחושות ותגובות אחרי מות 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת תזריע - טומאת יולדת וקרבנה 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת מצורע - צרעת הבית ויקרא פרק י"ד (לד) כִּי תָבֹאוּ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם: (לה) וּבָא אֲשֶׁר לוֹ הַבַּיִת וְהִגִּיד לַכֹּהֵן לֵאמֹר כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת:... 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת אחרי מות - העריות והארץ, הטומאה והקדושה 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת קדושים - `ערלה` ו`ראשית` איסור ערלה הוא איסור להשתמש בפירות האילן בשלוש השנים הראשונות, ומצוות נטע רבעי היא חובה להעלות את הפירות של השנה הרביעית לירושלים, ולאכלם שם בטהרה. שתי המצוות קשורות זו בזו. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת אמור - יחס התורה לשחיטת בעלי חיים פרשת אמור פותחת בנושא שמירת הקדושה והקודשים: פרק כ"א עוסק בדיני קדושת הכהנים (איסור טומאה למת, איסורי חיתון ואיסור הקרבה לכהן בעל מום); פרק כ"ב עובר לדיני קדושת הקודשים ואכילתם על ידי י כהן טהור, ומפסוק י"ז ואילך עוסק הפרק בקדושת הקרבנות. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת חוקת - מות מרים, אהרון ומשה •מתי מתו מרים, אהרון ומשה? •האם יש קשר בין מות שלושתם? •מה הקשר בין מות מרים ובין מי מריבה? •מה הקשר בין מות אהרון לבין הנחשים הפוגעים בעם? •במה חטאו משה ואהרון, ומדוע נגזר עליהם שלא להכנס לארץ? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת דברים - בגבול אחיכם בני עשיו 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ואתחנן - קרבת אלוקים ויראתו 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת עקב - הארץ הטובה 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ראה - נביאי השקר 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת שופטים - איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו ה'? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת כי תצא - פן תקדש המלאה - למשמעותו של איסור כלאיים 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת כי תבוא - הברכות והקללות על פי השקפת רמב`ן 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ניצבים - תשובה וגאולה 01- פרשת השבוע

עמודים