הרבנית שרון רימון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרבנית שרון רימון פרשת האזינו - כי חלק ה' עמו 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וזאת הברכה - ברכת משה לבני ישראל פרשת וזאת הברכה היא הפרשה המסיימת את התורה; התורה מסתיימת בברכת משה לישראל, ובמותו של משה. 01- פרשת השבוע

עמודים