ד"ר אביגיל ראק

ד"ר אביגיל ראק ז"ל, היתה מרצה לתנ"ך במסגרות שונות בארץ ובחו"ל עשרות שנים. בעלת תואר שלישי בתנ"ך מאוניברסיטת בר אילן וטוענת רבנית. שיעוריה במפרשי המקרא התפרסמו באתר האינטרנט של ישיבת הר עציון. הלכה לעולמה לאחר מאבק אמיץ בסרטן, בד' בתמוז תשע"ט (7 ביולי 2019). יהי זכרה ברוך.

מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר אביגיל ראק תרגום אונקלוס בשיעור זה נעסוק בתרגום אונקלוס. ראשית נסביר מדוע תרגום באופן כללי נחשב פירוש, ונעמוד על הבעייתיות שקיים בכל תרגום. לאחר מכן ננסה להתחקות אחר זהותו של אונקלוס וזמן חיבורו של התרגום, ולבסוף נסקור כמה ממאפייניו של תרגום אונקלוס. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רס"ג בשיעור זה נעסוק בפרשונתו למקרא של רב סעדיה גאון (רס`ג). נקדיש קטע ארוך יחסית לתולדות חייו ולרקע ההסטורי של תקופתו, כיוון שהייתה להם השפעה רבה על פרשונתו, כפי שיוסבר בשיעור. לאחר מכן נסקור את פירושיו של רס`ג ומאפייניהם, ונראה באמצעות מספר דוגמאות איך הלכי הרוח והרקע ההסטורי של תקופתו השפיעה על דרך פרשנותו. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רבי יונה אבן ג'נאח שיעור זה יעסוק בבלשן ר' יונה אבן ג'נאח. תחילה נסקור בקצרה את תולדות חייו ואת הספרים אותם חיבר, ובמסגרת זו גם נראה שעיסוקו הרב בבלשנות המקרא מצדיק את הכללתו בסדרה `פרשני המקרא`. בשיעור נביא מספר דוגמאות לכללי בלשנות והבעה מקראיים שר' יונה אבן ג'נאח ניסח, ונראה איך בלשנות היא כלי פרשני חשוב. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רש"י - חלק א' בשיעור זה נתחיל לעסוק בפירושו של רש`י למקרא. נראה את ההערכה הרבה לה זכה הפירוש במשך הדורות, ונסביר כיצד תקופתו של רש`י ותולדות חייו השפיעו על דרך פירושו. כמו כן, נצביע על הבעיה במציאת נוסח נאות של הפירוש, ונציג את המחלוקת בשאלה למי מיועד הפירוש. בסיום השיעור נראה כיצד רש`י בוחר אילו מדרשים להביא, דהיינו מהי שיטת הסינון שלו למדרשים, ונבדוק כיצד הבאת המדרשים מתאימה להגדרתו - כפי שנוסחה על ידיו - כ'פשטן'. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רש"י - חלק ב' בשיעור זה נמשיך לעסוק בפירוש רש`י. בשיעור הוקדם בדקנו את שיטת סינון המדרשים של רש`י, ובשיעור זה נבדוק מהי הסיבה לכך שרש`י בוחר להביא מדרשים מלכתחילה. נראה כי על פי רוב - אך לא תמיד - הסיבה שרש`י מביא מדרשים היא בעיה או שאלה בהבנת פשט הכתוב, ולרש`י הייתה תפיסה רחבה בהבנת המושג 'פשט'. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רש"י - חלק ג': משנתו הערכית והחינוכית של רש"י בשיעור זה, שגם הוא יעסוק ברש`י, נראה כיצד משנתו הערכית והחינוכית של רש`י משתקפת דרך פירושו. בין השאר, נראה כי נושאים שהיו קרובים לליבו הם חומרת איסור לשון הרע, רגישות לשכבות החלשות בחברה, חיבת גדולי האומה וחשיבותה של ארץ ישראל. כמו כן, נראה מבחר דוגמאות של פניני לשון ופתגמים שהשתרשו בעקבות רש`י. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רש"י - חלק ד': רש"י והנצרות שיעור זה הוא השיעור האחרון שיעסוק ברש`י. בשיעור זה נעסוק בפרושים ובמדרשים שרש`י הביא בשל חיוניותם לבני דורו, דור החי בצל הדת הנוצרית ובחסותה. נראה חלק מן הטענות הנוצריות כנגד היהודים שהועלו בימי רש`י, וכיצד רש`י התמודד מולן. בין השאר נעסוק באחדות האל, בחירת עם ישראל ונצחיותה, והדמוניזציה של עשיו בפירוש רש`י. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק ר' יוסף קרא שיעור זה יעסוק בפרשנותו של ר' יוסף קרא (רי`ק), חכם אשכנזי בן המאה ה-12 וככל הנראה תלמיד-חבר של רש`י, אשר כתב פירוש לנביאים ולחלק מן הכתובים. נסקור בקיצור את תולדות חייו, ונראה את המאפיינים העיקריים של פירושו. כתמיד, נביא מספר דוגמאות הממחישות את דרך פרשונתו. בסוף השיעור נעמוד על היחס שבים פירוש רי`ק לבין פירוש רש`י. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רשב"ם - חלק א שיעור זה הוא השיעור הראשון שיעסוק בר' שמואל בן רבי מאיר, הלא הוא רשב`ם. נסקור בקצרה את תולדות חייו, ונצביע על מספר נקודות במתודולוגיה הפרשנית שלו, כפי שהוא עצמה מציגה. במיוחד נתעכב על דרכו לפרש את המקרא כפשוטו, ובהקשר זה נשווה בין פירושו של רשב`ם לבין פירוש רש`י. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רשב"ם - חלק ב' בשיעור זה נמשיך לעסוק ברשב`ם, ונראה ונדגים עקרונות נוספים בפירושו, הן לגבי החלק הסיפורי של התורה והן לגבי החלק ההלכתי. דרכו של רשב`ם לפרש כפשט בולטת במיוחד כאשר פירושו סותר את ההלכה המקובלת, ובשיעור נראה כמה דוגמאות לכך. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק ר' יוסף בכור שור בשיעור זה נעסוק בפירושו של ר' יוסף מאורליאן, הידוע בכינויו ר' יוסף בכור שור' (ריב`ש). תחילה נעסוק ביחסו של ריב`ש למדרשי האגדה ולפרשנות חז`ל, וזאת בהשוואה לקודמיו, רש`י רי`ק ורשב`ם. לאחר מכן נראה ונדגים כמה ממאפייני פירושו, כגון ביאור הפסוקים מתוך ההקשר בו נאמרו, ביאורים ע`פ הריאליה, ועוד. כמו כן, נראה את יחס ריב`ש למדרשי ההלכה, ואת הפירושים האנטי-נוצריים שלו, בדומה לפרשנים צרפתים נוספים. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק סיכום לפרשני צפון צרפת ומבוא לפרשני ספרד שיעור זה הוא סיכום קצר לאסכולת הפרשנים הצפון-צרפתיים במאה ה-12, ופתיחה לאסכולת הפרשנים הספרדיים. ראשית, נסקור את אסכולת הפשט בצפון צרפת: נראה את מאפייניה, נסביר מהן הסיבות להתפתחותה ונעסוק בגורמים לסיומה. לאחר מכן נעבור לתיאור הפרשנות בספרד ב'תור הזהב', וגם כאן נראה את הסיבות לעלייתה, את מאפייניה ואת הסיבות לסיומה. בסוף השיעור נראה בצורה תמציתית את ההבדלים בין האסכולות. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק ראב"ע - חלק א' בשיעור זה נתחיל לעסוק בפירוש ראב`ע. ראשית, נעסוק בהרחבה בתולדות חייו: נסקור את תחומי עיסוקיו הרבים, נראה כי ניתן לחלק את תקופת חייו לשניים - לפני עזיבתו את ספרד ולאחר עזיבתו את ספרד, ונציין את ההערכה הרבה לה זכה. לאחר מכן נעסוק בפירוש עצמו - היקפו, מטרותיו ואופיו. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק ראב"ע - חלק ב' בשיעור זה נמשיך לעסוק בראב`ע, ונתמקד בעיקר בדרכו הפרשנית. ראב`ע מפרש את המקרא על פי הפשט (בחלק הסיפורי של התורה) ועל פי סבירות  רציונאלית. כמו כן, ראב`ע  שם לב במיוחד  לענייני דקדוק, ניסוח וסגנון, תחומים בהם ראב`ע גם קבע כמה כללים. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק ראב"ע - חלק ג' שיעור זה הוא השיעור האחרון שיעסוק בראב`ע, ובו נראה את יחסו האוהד של ראב`ע למדרשי ההלכה של חז`ל, את יחסו העמום  לרש`י, ואת יחסו המפתיע והאמביוולנטי לפירושי הקראים. כמו כן, נראה שראב`ע הסתיר בפירושו 'סודות' אליהם הוא רק רומז, נסביר מהן הסיבות למסתורין זה, ונפענח חלק מסודות אלו על ידי פירוש שכתב תלמידו של ראב`ע. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רד"ק בשיעור זה נעסוק ברד`ק - ר' דוד קמחי. בשיעור נסקור בקצרה את תולדות חייו, ולאחר מכן נעסוק במאפייניו כפרשן. נראה כי פרשנותו של רד`ק מבוססת על גישת הפשט, ומעוגנת בעקרונות מתחום הלשון והדקדוק. כמו כן, נצביע על מגמתו של רד`ק לבאר את התורה כספר שמטרתו העיקרית היא ללמדנו מוסר ולקח, ונדגים גישה זו בפרשנותו לכמה מסיפורי התורה. בנוסף לכך נראה את יחסו של רד`ק למדרשי חז`ל, ונזכיר את פרשנותו לתהילים, פרשנות שנכתבה על רקע מסעי הצלב. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רמב"ן, חלק א' בשיעור זה נתחיל לעסוק ברמב`ן. ראשית נסקור את תולדות חייו ונראה את התחומים בהם הוא עסק. לאחר מכן נעבור למאפייני פירושו למקרא, ונתמקד בעיקר בכך שהפירוש הוא  פירוש נושאי-כוללני, בו רמב`ן משתמש בפסוקים נקודתיים כקרשי קפיצה לנושאים כוללניים: רמב`ן מסתכל לא רק על הפסוק העומד מולו, אלא הוא בוחן את ההקשר הכללי, ומתייחס לתכנים ונושאים נוספים הקשורים לעניין הנדון. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רמב"ן, חלק ב' שיעור זה ימשיך לעסוק ברמב`ן, ונציג בו מספר נושאים השקפתיים החוזרים ונשנים בפרוש רמב`ן לתורה: `מעשה אבות סימן לבנים`, מעלת ארץ ישראל והניסיון במקרא. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רמב"ן, חלק ג' שיעור זה יחתום את עיסוקנו ברמב`ן, ונעסוק בו בכמה מאפיינים של פירוש רמב`ן לתורה: הפרשנות הקבלית של רמב`ן, רגישותו הפסיכולוגית, שינוי סדר המילים בפסוק (`סרס המקרא`) ועוד. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק חיזקוני - ר' חיזקיה בן מנוח שיעור זה יעסוק בבר' חזקיה אבן מנוח, הלא הוא חיזקוני. בשיעור נציג ונדגים את שלושת המטרות החשובות של החיזקוני: ליקוט פירושים מתאימים לפשט מתוך דברי פרשנים שקדמו לו, ביאור לפירוש רש`י (סופרקומנטר) ופירוש עצמאי מקורי לתורה. כמו כן, נעסוק במאפיינים של של פרשנותו המקורית, ובהם ביאורים על פי הריאליה והבנה פסיכולוגית של הדמויות. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק ר' יוסף אבן כספי בשיעור זה נעסוק בר' יוסף אבן כספי. תחילה נעסוק מעט באישיותו המיוחדת, כפי שהיא עולה מהערות רבות שלו על עצמו המשולבות בפירושיו. לאחר מכן נעסוק במאפייני הפירוש, ובהם סגנונו החידתי, יחסו לפשטו ופירוש על פי הריאליה. כמו כן, נרחיב מעט לגבי פרשנותו של ר' יוסף אבן כספי על רקע הפולמוס על הפילוסופיה בתקופתו. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רלב"ג שיעור זה יעסוק ברבי לוי בן גרשום, הרלב`ג. בהקדמה לשיעור נעסוק מעט בדמותו, ונתאר בקצרה את תרומתו למדע. לאחר מכן נתאר את מבנהו המיוחד והמוקפד של הפירוש, ונציין את מאפייני הפירוש. בין השאר, נציין את התייחסותו של רלב`ג לפילוסופיה, לענייני מוסר והתנהגות ולטעמי המצוות, ונרחיב מעט בנוגע ליחסו של רלב`ג לניסים ולמדרשי ההלכה.  פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק אברבנאל שיעור זה יעסוק ברבי יצחק אברבנאל. נפתח בהקדמה לא קצרה, העוסקת בתולדות חייו רבות התהפוכות ובחיבוריו, אשר נכתבו בחלקם על רקע גירוש ספרד. לאחר מכן נסקור את מבנה פירושו למקרא ואת מאפייניו. בנוסף לכך, נראה כיצד דעותיו ופרשנותו הושפעו מתולדות חייו, ובעיקר מגירוש ספרד. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק ספורנו בשיעור זה נעסוק בר' עובדיה ספורנו. לאחר תיאור קצר של תולדות חייו ושל חיבוריו, נעסוק ברקע הייחודי לכתיבת הפירוש ולקהל היעד שלו, גורמים אשר קבעו את מבנה הפירוש. לאחר מכן נעסוק בהרחבה בגורמים אשר השפיעו על ספורנו, ובהם תנועת ההומניזם אשר פעלה בתקופתו, וגירוש ספרד. בנוסף לכך נראה את פרשנותו של ספורנו למספר נושאים, ונרחיב על יחסו הייחודי של ספורנו לגדולי האומה, יחס אוהד במיוחד, אשר מגלה הבנה אפילו למכירת יוסף. לבסוף נראה כמה מפירושיו המקוריים של ספורנו. פרשני המקרא
ד"ר אביגיל ראק רש"ר הירש שיעור זה יפתח במבוא קצר לגבי השפעת העת החדשה על הקהילה היהודית, אשר הציבה בפני פרשני המקרא היהודים אתגרים פרשניים וחינוכיים חדשים: ההשכלה, האמנציפציה, הרפורמה וההתבוללות, וביקורת המקרא. לאחר מכן נעבור לעסוק בר' שמשון רפאל הירש (רש`ר הירש), אשר פירושו הוא בין המייצגים הבולטים ביותר של הגנה על היהדות מפני התופעות הנ`ל. תחילה נראה את תולדות חייו ואת מטרות כתיבת הפירוש, ולאחר מכן נראה את התייחסותו לנושאים חינוכיים שונים שעולים במקרא ושהעסיקו את בני דורו וארצו, וכן את ההתמודדותו עם אתגרי התקופה. פרשני המקרא

עמודים