הרב חיים נבון

הרב חיים נבון נולד ברמת גן וגדל באלקנה שבשומרון. בשנת תשנ"א החל ללמוד בישיבת הר עציון, עד לשנת תשס"ד. במקביל ללימודיו בישיבה למד לתואר ראשון בחינוך במכללת הרצוג, ולאחר מכן לתואר שני במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חיים נבון שוויון ומעמדות טענתו המרכזית של קורח הייתה בדבר המעמד המיוחד של הכהנים ומשה ואהרן. בשיעור זה ננסה לברר מהי עמדתה הבסיסית של התורה בשאלת השוויון ויצירת המעמדות הרוחניים בעם ישראל. מדוע באמת הובדלו הכהנים והלויים לעבודת ה'? כיצד קשורה פרשת נזיר לעניין זה? ומהי עמדת חז`ל בשאלת מעמדו המיוחד של תלמיד חכם אל מול המון העם? קש"ת - פרשת השבוע