הרב יצחק ברט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברט הזכרת הגשמים ושאלתם מאימתי מתחילים להזכיר גבורות גשמים, ומאימתי מתחילים לשאול גשמים בתפילת העמידה? האם יש הבחנה לעניין זה בין ארץ ישראל לבין חוץ-לארץ, ובין הזמן שבית המקדש היה קיים לבין תקופתנו? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט הלל בפורים מדוע אין אומרים הלל בפורים? הגמרא נותנת שלוש תשובות לשאלה זו. דומה, שהיסוד העומד בבסיס כל התשובות הוא אחד: אין אומרים הלל על ניסים נסתרים, אלא רק על ניסים גלויים. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט לעולם יהא אדם... מה פשר התפילה `לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר`? האם זוהי ברכת השבח על קידוש השם, או בקשה לעתיד - שיתגלה שמו של הקב`ה על כל העולם? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט נוסח התפילה ליום העצמאות לאילו קבוצות מתחלק הציבור הישראלי מבחינת התפילות ביום העצמאות? מהן ההוספות והשינויים המופיעים בנוסח התפילה ביום העצמאות אצל רוב הציבור הציוני דתי, ומהן ההוספות אצל חברי הקיבוץ הדתי? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט הודאה לה' ביום העצמאות ביום העצמאות אומרים את מזמור ק`ז בתהילים. למה מתאים מזמור זה ליום העצמאות? מה למדים ממזמור זה על קרבן התודה? מה למדים ממנו על ההודאה לקב`ה באופן כללי? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט מי יעלה בהר ה' מה פירושו של המזמור הנאמר במוקד תפילת ערבית של הימים הנוראים: `לדוד מזמור, לה' הארץ ומלואה`? מה התשובה שנותן המזמור לשאלה `מי יעלה בהר ה'`? מה פשר הפסוק `זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה`? מה היחס העולה ממזמור זה בין עם ישראל לבין אומות העולם? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט תקיעת השופר בחודש אלול למה תוקעים בשופר בכל חודש אלול? למה לא תוקעים בערב ראש השנה? איך יכול הטעם של "לבלבל השטן" לחייב תקיעה בחודש אלול, ולמנוע מאיתנו לתקוע בערב ראש השנה? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט לדוד ה' אורי וישעי מזמור כ`ז בתהילים - `לדוד ה' אורי וישעי` - מחולק לשני חלקים: חלק של ביטחון מוחלט בה', וחלק המפגין פחד ואימה. שני פנים אלו קיימים גם ברגשותינו לקראת הימים הנוראים: פחד מפני הדין מחד, וביטחון שמשפטנו יצא לטובה מאידך. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט במוצאי מנוחה הסליחה הראשונה הנאמרת למנהג האשכנזים מבוססת על בקשה מהקב`ה שיסלח לנו בשל התפילה שאנו מתפללים, בלי קשר לתשובה. אנו מבקשים מהקב`ה שיתן לנו מאותו אוצר המתוכן ומוכן ל`מי שאין לו` - למי שיודע שאין לו באמתחתו זכויות, ומבקש מהקב`ה חסד של אמת. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט שבת חול המועד סוכות - קידוש החול הסליחה הראשונה הנאמרת למנהג האשכנזים מבוססת על בקשה מהקב`ה שיסלח לנו בשל התפילה שאנו מתפללים, בלי קשר לתשובה. אנו מבקשים מהקב`ה שיתן לנו מאותו אוצר המתוכן ומוכן ל`מי שאין לו` - למי שיודע שאין לו באמתחתו זכויות, ומבקש מהקב`ה חסד של אמת. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש בזמן הזה - חלק א
הרב יצחק ברט קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש בזמן הזה - חלק ב