הרב יצחק ברט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברט ואני קרבת אלוקים לי טוב הסליחה `יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה` נכתבה ע`פ מזמור קל`ט שבתהילים - `ה' חקרתני ותדע`. מזמור זה ספוג תחושה הדומה לתחושתו של איוב, של חוסר-אפשרות לברוח מה'. אולם בניגוד לאיוב, שתחושה זו גורמת לו להרגשת מחנק וחידלון חריפים, משורר התהילים והפייטן שואבים מכך תקווה: הקב`ה מלווה אותם בכל מקום שהם הולכים אליו. שתי המסקנות ההפוכות הללו מייצגות את הרגשותיו של יונה הנביא, שניסה לברוח מהקב`ה ולבסוף התפלל אליו ממעי הדג. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט גאולה מפי מצורע (מלכים ב' ו'-ז') המקרא מתאר גאולה שנתגלתה לבני ישראל בבשורת מצורע. מה מסמלת עובדה זו? האם אנו מעוניינים בגאולה שתבוא מפי מצורע, או שמא אנו ממתינים לגאולה שלמה ומלאה? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת וילך - מאה מיתות ולא קנאה אחת מה אנו יכולים ללמוד מהמדרש המתאר איך קינא משה בנבואה שניתנה ליהושע בלבד? האם ייתכן שמשה ויתר על חלומו הגדול - להיכנס לארץ ישראל, ובלבד שלא ייהפך למשנהו של יהושע? מה אנו יכולים ללמוד מכאן לימי התשובה? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט סוכות - הורדת חידושים לארץ התורה קדמה לעולם, אך כל פן ופן בהבנתה - יש לו את הזמן הראוי לו להתגלות. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט אי זהו מורא ואי זהו כבוד? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט צער השכינה וצערם של ישראל דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט ברכת האילנות מתי מברכים את ברכת האילנות? מדוע אין מברכים על אילן שהוציא פירות? מהו היחס בין ברכת האילנות לבין ברכת שהחיינו? דברי תורה שונים