הרב יצחק ברט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברט תקיעת השופר בחודש אלול תקיעת שופר בחודש אלול , על שום מה ?