פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן קריאה במגילת אסתר פרק י הכל הולך אחר החיתום - קריאה במגילת אסתר פרק י, מאת ד"ר יונתן גרוסמן, מחבר הספר: אסתר - מגילת סתרים. השיעור הועבר בערב השקה של ספר "אסתר" מאת הרב יונתן גרוסמן, בד' באדר תשע"ג, ברעננה