פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן מגילת אסתר פרק י השיעור נערך לכבוד הוצאת הספר אסתר מגילת סתרים, עסק בפרק האחרון של המגילה. בשיעור הובלטה הקריאה האירונית של המגילה שנוסחה בפי חז`ל אכתי עבדי אחשווראש אנן. סיום המגילה בסיפורו המס יכול להראות על ההקשר הפרסי של המגילה מבחינה היסטורית, אך סביר שמראה על זילות סיפור היהודית בהקשר הרחב. ההקבלה בין גידול המלך את המן לגדולת מרדכי, על רקע פרשית יוסף ופרעה ועל רקע תהילים פרק קכב העוסק בשלטון בית דוד בירושלים מעצימים את האירוניה - המגילה נסתיימה, אך הסיפור אינו פתור. איש אינו יודע מה יהיה בפרק הבא. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
פרופ' יונתן גרוסמן 15: באה שבת באה מנוחה
פרופ' יונתן גרוסמן 03: פסח - קרבן או סעודה