פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן קריאה במגילת אסתר פרק י הכל הולך אחר החיתום - קריאה במגילת אסתר פרק י, מאת ד"ר יונתן גרוסמן, מחבר הספר: אסתר - מגילת סתרים. השיעור הועבר בערב השקה של ספר "אסתר" מאת הרב יונתן גרוסמן, בד' באדר תשע"ג, ברעננה
פרופ' יונתן גרוסמן חוק וחמלה בשדות בית לחם שיעורו השלישי של פרופ' יונתן גרוסמן בסדרת בין פסח לעצרת, השיעור הועבר בקהילת "שירת אהרן", גבעת שמואל, בכ"ד באייר תשעט.