פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקהל - שבת סיני ושבת המשכן 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקרא - תורת כהנים ותורת ישראל המאמר עוסק במעמדו של האדם מישראל ביחס לעבודת הכוהנים בבית המקדש, על רקע הכפילות הקיימת בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת צו - זמן אכילת שלמים זמן אכילת שלמי התודה הוא יום ולילה, בעוד זמן אכילת שאר השלמים הוא שני לילות והיום שביניהם. מהו טעמו של ההבדל? מה משמעותו של קרבן השלמים? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שמיני - היום השמיני וחטא נדב ואביהו מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקרא - קרבן המנחה בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת אחרי מות - דם ורצח בעלי חיים מהו יחסה של התורה לאכילת בשר? המאמר עוסק בשאלה זו תוך עיון באיסור שחוטי חוץ, באיסור אכילת דם וחלב, ובציווי על כיסוי הדם בחיה ובעוף. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת אמור - זמן קדוש בפרשתינו, מתוודעים אנו לחידוש חשוב: ישנם זמנים קדושים. המאמר עוסק בחידוש זה, ובהבהרת הבדל שבין השבת לבין שאר הימים הטובים. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בחוקותי - ברית בחוקותי ומצות השמיטה 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת אמור 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת נשא - משכן ונזיר מהי משמעותם של קובץ המצוות שבפרשתנו? משמעות מצוות אלו ותפקיד המשכן בתוכם הוא להראות את תפקידו החשוב והיומיומי של המשכן. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת במדבר - פקידת הלויים המאמר עוסק במנייתם הכפולה של הלויים, ובמינוים הכפול: מצד עצמם, ובתור שליחים של עם ישראל. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בהעלותך - משה ומרים 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת צו - רציפות ותמורה במשכן בניגוד לפרשות החטאת, האשם והשלמים, אחרי הכותרת `זאת תורת העולה` התורה אינה מפרטת את פרטי קרבן העולה, אלא דנה (פעמיים) בפינוי המזבח מהדשן שעליו ובאש התמיד שעל המזבח. לדעת רש`י, יש הבדל בין פינוי הדשן מהמזבח לבין תרומת הדשן, אך בפשוטו של מקרא נראה שהיה רק פינוי אחד של הדשן. בפרשיית `תורת העולה`, התורה רומזת לכך שבמקביל לכוהנים האוכלים חלק מהקרבנות האחרים, אש המזבח זוכה 'לאכול' את קרבן העולה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שלח - ריגול צבאי וריגול מדיני 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת קורח - שתי תלונות העם, ובחירה חוזרת של אהרן 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שמיני - היום השמיני - ההפתעה שבגילוי 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת חוקת - חטא משה ואהרן 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשיות תזריע-מצורע - אדם המתאבל על עצמו מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת אחרי מות - בגדי הלבן בעבודת יום הכיפורים מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן (`בגדי בד`) בעבודת יום הכיפורים? הרמב`ן הסביר שהדבר מסמל מעלה מיוחדת של הכהן הגדול ביום זה, אולם השוואה למקומות אחרים שבהם נדרש הכהן ללבוש בגדי בד(תרומת הדשן ומכנסי הכהן) מלמדת שבגדי הבד מסמלים דווקא ירידה ממעלתו הרגילה של הכהן. נראה, שיום הכיפורים (במקביל ליום השמיני למילואים) הוא יום של 'התחלה מחדש'. הכהן, ביחד עם המקדש כולו, חוזר למצבו שלפני לבישת הבגדים, כדי שיוכל לשוב וללבוש את בגדי הקודש בטהרה ובקדושה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בלק - קנאות משה, קנאות נדב ואביהוא וקנאת פינחס קיים קשר ענייני בולט בין חטא בעל פעור לבין חטא העגל. בשני המקרים, החטא (הכרוך בעבודה זרה ובגילוי עריות) נעשה אחרי גילוי שכינה המוני, בשניהם מתחוללת מגפה בעם ובשניהם אחד ממנהיגי העם - משה או פינחס - עוצר את חרון ה' בפעולה קנאית. כך, נוצר ניגוד בין פעולתו של פינחס בבעל פעור לבין אי-פעולתו של משה באותו אירוע. במקביל, קיים קשר בין קנאותו של פינחס בבעל פעור לבין קנאותם של נדב ואביהוא ביום השמיני לחנוכת המשכן; קשר המלמד אותנו על גבולות הקנאות ועל ההבדל שבין קנאות ראויה לבין קנאות פסולה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת דברים - מינוי שופטים ושליחת מרגלים - פער היסטורי ופער מגמתי ישנם מספר הבדלים בין תיאורי אירועים בספר דברים לבין תיאורם בזמן התרחשותם בשאר החומשים. מאמר זה עוסק בשני אירועים: עצת יתרו בעניין השופטים וחטא המרגלים. ההבדלים שבין תיאורי האירועים מהווים אב-טיפוס לשני סוגים של פערים: פער היסטורי ופער מגמתי. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת אמור - יום הכיפורים 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת פינחס - קרבנות המוספים אם נתבונן בדקדוק בפירוט קרבנות המוספים, נגלה שמסתתרת מאחוריהם השקפה כוללת על מהות החגים וסדרם. במאמר זה, ננסה לקלף מעט את הקליפות המסתירות את המסרים הטמונים ברשימת קרבנות המוספים של כל מועד. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשיות בהר-בחוקותי - 'נספח אחרון' למעמד הר סיני בפרשתינו, מתוודעים אנו לחידוש חשוב: ישנם זמנים קדושים. המאמר עוסק בחידוש זה, ובהבהרת הבדל שבין השבת לבין שאר הימים הטובים. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת מסעי - רוצח בשגגה ועיר המקלט לערי המקלט תפקיד כפול: בשלב הראשון - הן מהוות מקום מקלט לרוצח מפני גואל הדם; ובשלב השני - אם מתברר שהרוצח הוא רוצח בשגגה, השהות בעיר מהווה מעין עונש גלות עד מות הכהן הגדול. 01- פרשת השבוע

עמודים