פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 3 - מטענה החורג של המילה דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 4 - משמע לשוני נלווה (א) דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 5 - משמע לשוני נלווה (ב) - משמע משתקף דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 6 - משמע אסוציאטיבי דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 7 - 'משמע זמני' דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 8 - סיכום משמעותה של מלה דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 9 - צליל חוזר דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 10 - אנפורה ואפיפורה דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 11 - המילה המנחה (א) דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 12 - המילה המנחה (ב) דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 13 - המילה המנחה (ג) דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 14 - המילה המנחה (ד) דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 15 - תיחום הסיפור (א) - גבול שמת בל יעברון דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 16 - תיחום הסיפור (ב) דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 17 - תיחום הסיפור (ג) - 'גבולות דינמיים' דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 18 - סיום מדומה דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 19 - מבנה הסיפור דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 20 - מבנה עומק (סטרוקטורליזם) והסוג הספרותי דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 21 - מבנה אומנותי דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 22 - מבנה כיאסטי ומבנה קונצנטרי דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 23 - בין ההקבלה הקלאסית להקבלה הכיאסטית דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 24 - סיפור יהודה ותמר - שלושה מבנים ושלוש קריאות דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 25 - תרומת סיפור יהודה ותמר לרצף סיפור יוסף ואחיו דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 26 - סדר ארגון הנתונים בסיפור (א) דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 27 - סדר ארגון הנתונים בסיפור (ב) דרכי העיצוב של הסיפור המקראי

עמודים