פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 28 - סדר ארגון הנתונים בסיפור (ג) דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 29 - סדר ארגון הנתונים בסיפור (ד) - פרשיות שלמות דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 30 - קריאה נסתרת וקריאה חתרנית דרכי העיצוב של הסיפור המקראי
פרופ' יונתן גרוסמן פרק א' - פתיחת מגילת רות בפתח מגילת רות ניצבת הקביעה שמגילה זו מתרחשת בימי השופטים. מהי החשיבות של קביעה זו, וכיצד מגילת רות מהווה מעבר בין ספר שופטים לספר שמואל? מדוע ירד אבימלך לשדה מואב, האם מדובר ברעב חקלאי או שמא מדובר במצב חירום בטחוני? מדוע מודגש ה'שם' בפתח המגילה ומה תפקידו לאורך התפתחות הסיפור? קש"ת - מגילת רות (הרב יונתן גרוסמן)
פרופ' יונתן גרוסמן פרק ב' - דמותו של בועז בפרק ב' של מגילת רות עולה על הבמה דמותו של בועז. בשיעורינו ננסה לעמוד על האופן שבו מוצג בועז, בעיקר לאור השוואה בין יחסו של בועז לרות אל מול יחסו של הנער העומד על הקוצרים. בנוסף, ננסה לעמוד על המקבילות הספרותיות שבין פרק זה לבין פגישת עבד אברהם ורבקה בספר בראשית, ונעמוד על המשמעות שמאחורי הקבלה זו. קש"ת - מגילת רות (הרב יונתן גרוסמן)
פרופ' יונתן גרוסמן פרק ג' - המפגש בגורן הפרשנים נחלקו באשר למהותו של המפגש הלילי בין רות לבועז בגורן - האם מדובר במפגש תמים אשר מטרתו להבהיר לבועז כי עליו לגאול את רות, או שמא רות פיתתה את בועז פיתוי מיני, וציפתה כי לאחר שיתפתה וודאי שיקח אחריות וישאנה? קריאה מדוקדקת של הפרק מלמדת כי ישנו הבדל בין תוכניתה של נעמי לבין הביצוע על ידי רות עצמה. קריאה זו מתחברת לדמות רבת החסד של רות וכן לדמותו של בועז אשר מוכרות לנו כבר מן הפרקים הראשונים של המגילה. קש"ת - מגילת רות (הרב יונתן גרוסמן)
פרופ' יונתן גרוסמן פרק ד' - שם וגאולה הפרק האחרון במגילת רות מתמקד בגאולת השדה של משפחת נעמי ובהקמת שם למשפחה על ידי לקיחת רות לאשה. במבט ראשון נראה כי הקישור שנעשה בין שני הדיונים הללו הינו מחודש ואין לו מקור קודם. נראה כי המגילה מבקשת לרמוז על כך שדין התורה הבסיסי הינו רק המצע שעל גביו באים המוסר והיושר אשר מחייבים חיבור בין גאולת הנחלה ובין הקמת שם המת על נחלתו. קש"ת - מגילת רות (הרב יונתן גרוסמן)
פרופ' יונתן גרוסמן פרק ד' קש"ת - ספר יונה
פרופ' יונתן גרוסמן פרקים ב'-ג' קש"ת - ספר יונה
פרופ' יונתן גרוסמן פרקים ב'-ג' קש"ת - ספר יונה
פרופ' יונתן גרוסמן פרק א' קש"ת - ספר יונה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תזריע, אדם המתאבל על עצמו פרשת תזריע, אדם המתאבל על עצמו קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שמיני, יום השמיני וחטא נדב ואביהו פרשת שמיני, יום השמיני וחטא נדב ואביהו קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן משמעותו של מפקד בני ישראל פרשת במדבר פותחת בתיאור מקיף של מפקד בני ישראל. מהי מטרתו של מפקד זה? כיצד ייתכן כי מניין בני ישראל במפקד שבפרשת במדבר שווה במספרו למניין בני ישראל המתואר בפרשת פקודי שבספר שמות. בשיעור זה נציג גישות שונות של פרשנים לאורך הדורות ליישוב שאלה זו. לבסוף, ננסה לבחון את השאלה מן הבחינה הספרותית, ולהסביר כיצד תיאור המפקד בראש ספר במדבר מייצג נאמנה את רוחו של הספר ואת הפער שבין ספר שמות לספר במדבר. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת לך לך קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בא ארבע מאות ושלשים שנה קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בשלח תלונת מדבר סין קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וארא מכת דם קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש נאום יהודה - לספר את הסיפור מחדש קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויחי קבורת יעקב קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקהל פקודי תאריך הקמת המשכן קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וירא קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישב קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישלח קש"ת - פרשת השבוע

עמודים