הרב ברוך וינטרוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב תפילה אל מול הזכוכית בעזרת הנשים שבישיבה תפילה אל מול הזכוכית בעזרת הנשים שבישיבה נושאים בהלכה