הרב ברוך וינטרוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב חסד משפט וצדקה – הלכות צדקה ברמב"ם בחינת דיני הצדקה ברמב"ם - ארבעה פרקים בהלכות מתנות עניים. היחס שבין הפרקים מאפשר להגיע לתובנות אודות שלושה סוגי נתינה.

עמודים