הרב עמיחי שהם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמיחי שהם הכניסה לארץ שלוש מטרות היו לנס בקיעת הירדן וחצייתו: חיזוק כוחו של יהושע בעיני העם, חיזוק אמונת העם בקב`ה, והמסת לב יושבי הארץ. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם מילה, פסח ומלאך לפני הכניסה לארץ, ישראל מלים את עצמם וחוגגים את הפסח. יש זיקות רבות בין שתי מצוות אלו, ונראה ששתיהן משלימות את הברית שבין הקב`ה לעמו. לאחריהן מסופר על פגישת יהושע עם המלאך (בהקבלה למעמד הסנה של משה רבנו), ונראה שמטרתה של פגישה זו היא לרמוז לאופייה הניסי של ראשית המלחמה על הארץ. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם בין יריחו למקדש מדוע משווים חז`ל בין יריחו לבין המקדש? מסתבר, שהקשר הוא משולש: קיימות הקבלות בולטות בין כיבוש יריחו לבין מעמד הר סיני, ובין המקדש לבין מעמד הר סיני. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם כיבוש העי וחטאם של ישראל מה הייתה סיבת כשלון כיבוש העי? האמנם רק מעילתו של עכן בחרם? אם כך, מדוע יהושע משנה את תוכנית המלחמה בניסיון הכיבוש השני? 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם הברית עם גבעון וכיבוש מדינות הדרום מדוע דווקא במלחמת יהושע נגד מלכי הדרום התרחש הנס הגדול ביותר - `שמש בגבעון דום`? האם שמירת הברית עם הגבעונים הייתה מעשה חיובי או שלילי? 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם סוף כיבוש תחילת נחלה מהי מטרתם של הפרקים המבדילים בין סוף הכיבוש לבין תחילת הנחלה? נראה, כי מטרתם להראות כי כל מעשי יהושע הם המשך למעשיו של משה, כדי להדגיש את ההמשכיות בין שני הדורות. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם בין יהודה ליוסף עד ספר יהושע, נראה שיוסף נבחר על פני יהודה: הוא מקבל ממשה ברכה ארוכה יותר, ויהושע נבחר להחליף את משה. אולם בסוף הספר נראה כי התמונה מתהפכת, ויהודה מועדף על יוסף. תהליך זה יגיע לשיאו בבחירת דוד למלך על ישראל. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם מלחמת אחים בניית המזבח בעבר הירדן המזרחי, ע`י בני שניים וחצי השבטים, התבררה לבסוף כמעשה תמים ולא הפכה לעילה למלחמה עם שאר בני ישראל. אולם לישיבת חלק מעם ישראל בעבר הירדן המזרחי הייתה השפעה גדולה על המשך תולדות העם: אצל דבורה, גדעון, יפתח ובפרשת פילגש בגבעה אנו מוצאים הדים לשסע שבין עבר הירדן המזרחי והמערבי, ולתוצאותיו החמורות של שסע זה. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם דמויות, מקומות ואווירה מה תפקידו של הפרק הראשון של ספר שופטים? מסתבר, שפרטים רבים בו מטרימים פרטים שייוודעו לנו בהמשך התקופה. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם הידרדרות בחינה של תקופת השופטים מלמדת על הידרדרות מראשית התקופה ועד סופה: בעוד בראשית התקופה היו תקופות שקט ארוכות יחסית בין השופטים, בסוף התקופה תקופות השקט הללו התקצרו; וכן אורך השיעבוד וחומרתו הלכו והחמירו מראשית התקופה ועד סופה. מה פשר הידרדרות זו? האם היא קשורה לסירובו של גדעון להתמנות למלך? 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם מלאומי למקומי שלושת השופטים הראשונים - עתניאל, אהוד ושמגר - מסמנים מעבר ממנהיגות כלל-ישראלית למנהיגות שבטית. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם סימנים של חולשה ממבט ראשון, סיפורם של דבורה וברק נראה כניצחון ישראלי גדול. ממבט שני, נראה כי התנ`ך מעביר באמצעות סיפור זה ביקורת חריפה על ישראל: ישראל מפורדים לשבטים רבים, הכוח הצבאי שלהם חלש, רק בעזרת הקב`ה הם מצליחים לנצח את סיסרא, והניצחון מושג באמצעות נשים (דבורה ויעל). 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם המלך גדעון הראשון סוף תקופתו של גדעון מסמן את תחילת ההידרדרות במצבם של ישראל. גדעון, שהמקרא רומז להתאמתו לתפקיד המלך על ישראל, מסרב להתמנות למלך מסיבות טובות, אך תוצאות סירובו הן הרות אסון. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם מלך הקנקנים לאחר שגדעון דחה את בקשת העם למלוך עליהם, דווקא אבימלך בנו הסכים למלוך על ישראל. קיימים נקודות השוואה רבות בין גדעון לבין אבימלך, אך גם קיימים הבדלים בולטים ועצומים ביניהם. דבר זה מלמד על חשיבות מעמד המלוכה בישראל, אך גם על הסכנות הרבנות הטמונות בו. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם דברים שרואים משם ממבט ראשון, נראה שיפתח הוא דוגמא ומופת לשופט צדיק: הוא אמנם מתחיל מנקודת מוצא נחותה - בן אישה זונה שגורש מביתו ואסף סביבו אנשים ריקים, אך מגלה תבונה, אורך רוח, כישרון צבאי ואמונה בה'. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם ...לא רואים מכאן סופו של יפתח מעיד על החסרונות שהיו טמונים בו מתחילתו: פיו מכשילו בפרשת הנדר להקריב את בתו, וחדוות הקרב שלו מכשילה אותו במלחמת אחים נגד בני אפרים. בניגוד לגדעון, שדחה את בקשת העם למלוך עליהם, יפתח רודף אחרי המלוכה ומגלה שהוא אינו מתאים לכך. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם ומעז יצא מתוק?! מה פשר דמותו הססגונית של שמשון? במקום להושיע את ישראל, הוא מנהל מסעות נקמה פרטיים בפלשתים. נראה שעם שמשון מגיעה תקופת השופטים לשיא הידרדרותה, ומכאן והלאה יש למצוא לישראל מודל מנהיגותי אחר. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם שלוש וריאציות באנרכיה סיפור פסל מיכה מבטא שלושה פנים של האנרכיה השוררת בישראל ללא מלך: עבודה זרה, שחיתות במינוי הכוהנים ואלימות. כל זאת דווקא במעטה של סיפור רגוע, כמעט מובן-מאליו, המדגיש דווקא את הצורך במלך שיגאל את העם ממצבו. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם פילגש בגבעה סיפור פילגש בגבעה, החותם את ספר שופטים, מלמד כי שום צורת הנהגה פרט למלך - לא שופטים, לא זקנים ולא לויים - לא תוכל להציל את עם ישראל מהידרדרות מוסרית נוראית וממלחמות אחים בלתי-פוסקות. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם תקופת מעבר מדוע ייחדו חז`ל את ספר שמואל כספר מיוחד? לכאורה, מבחינת צורת השלטון, המצב הפוליטי, המחבר ואף אורך הזמן הוא אינו ראוי לספר בפני עצמו. ובכל זאת, נראה שהספר מתאר תקופה ייחודית מצד השראת השכינה בישראל, ולכן מהווה תקופת מעבר בין ספר שופטים לבין ספר מלכים. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם בקשת המלך מדוע הקב`ה ושמואל מתנגדים לבקשת המלך של ישראל, למרות שהלקח החד-משמעי מספר שופטים הוא שמינוי מלך כזה הוא הכרחי? מדוע מומלך שאול פעמיים? 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם עליית שאול קיימת הקבלה בולטת בין שאול לבין גדעון. נראה שהקבלה זו מלמדת על אופי המלך החדש שמבקש הקב`ה להמליך על ישראל. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם תקופת האור והשמחה בתקופה הראשונה של מלכותו, מצליח שאול במעשיו: הוא מנצח את בני עמון, רוכש את אמונו של העם ודורש מהם לעבוד את ה' בכל לבבם. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם תקופת שאול השנייה - אור וחושך משמשים בערבוביה בתקופה הראשונה של מלכותו, מצליח שאול במעשיו: הוא מנצח את בני עמון, רוכש את אמונו של העם ודורש מהם לעבוד את ה' בכל לבבם. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם שאול ועמלק מדוע לא קיים שאול את צו שמואל במלחמה בעמלק? נראה כי הלקח מתקופת מלכותו של שאול הוא כי יש למצוא לעם ישראל מנהיג בעל ענווה, שיישאר רגיש לדבר ה' גם ממרום כסא מלכותו. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'

עמודים