הרב עמיחי שהם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמיחי שהם שומע ומוסיף בשיעור זה נעסוק במידה `שומע ומוסיף`, מתוך בחינת היחס ליצירתיות והחדשנות בלימוד תורה. בשיעור נציג את המתח בלימוד תורה שבין ההמשכיות מתוך התבטלות, לבין היצירה והחידוש מתוך צמיחה. לאחר מכן נציג את שלבי הלימוד הדרושים לצורך חידוש דברי תורה, ונראה כי את המודל של `שומע ומוסיף` אנו יכולים למצוא גם ביחסים שבין אב לבנו ובין מנהיג לממשיך דרכו. קנייני תורה