הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ דרכיה דרכי נועם הרהורים בעקבות הדיון הציבורי בעניין קבורת יהודי ואינו יהודי