הרב זאב וייטמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב זאב וייטמן עץ הדעת ועץ החיים 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן הבריאה החדשה האם מטרת המבול הייתה למחוק את הבריאה כולה, או ליצור את העולם מחדש? באיזה מובן היצירה החדשה שונה מהישנה? 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ברית בין הבתרים איך ניתן להסביר את שאלת אברהם - "במה אדע כי אירשנה"? האם ייתכן כי לאברהם היה פגם באמונה? 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן התגלות א-להית אל אברהם 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ארץ ישראל מדוע אברהם מתעקש לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא ולא קונה לעצמו שטח לגור - האם המיתה חשובה יותר מהחיים? 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן תתן אמת ליעקב קריאה אובייקטיבית בפרשת תולדות מעוררת שאלות קשות על התנהגותו של יעקב ושל רבקה אמו, דווקא – ובעיקר – בתחום האמת והיושר. 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן המקום אשר יבחר ה' נחלקו הפרשנים מה הוא מקום הבחירה לאור חלום יעקב והחלוקה בין בת אל וירושלים ואיפה היה הסולם. 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן האם ניתן ללמוד זכות על מעשה שמעון ולוי? נחלקו הרמב''ם והרמב''ן האם נהגו שמעון ולוי כשורה או לא ואם כן מדוע כעס עליהם יעקב? 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ונראה מה יהיו חלומותיו האם אכן מכרו האחים את יוסף לישמעאלים? והאם יוסף האחראי הבלעדי לשנאת האחים אותו? 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן מדוע התנכר יוסף לאחיו? הפרשה מעלה כמה תהיות בנוגע לשאלה מדוע התנכר יוסף לאחיו? הרי הכל היה מהלך אלוקי מובהק.. ועוד 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ירידתו הכפולה של יעקב למצרים מדוע אומר הקב"ה ליעקב לא לפחד מלרדת למצרים והרי יעקב לא פחד? מה ההבדל בין הזמנת יוסף להזמנת פרעה? 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ויחי יעקב – בארץ מצרים מה גורם ליעקב ובניו להישאר בארץ מצרים לאחר שבע שנות הרעב? הרי ה' לא ציווה אותם להישאר שם. 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן פרשת בהר