רבני ותלמידי הישיבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה מתוך השקת ספר תורת עציון: שמות שני שיעורים על ספר שמות (מערב השקת הספר בחשמונאים) - הרב יעקב מדן והרב משה טרגין