אריאל קורח
מרצה כותרת תקציר סידרה
אריאל קורח תגובה למאמרו של רועי קאמראן (משמעות מותה של דבורה מינקת רבקה) מאמר תגובה למאמרו של רועי קאמראן (משמעות מותה של דבורה מינקת רבקה). המחבר משנה את נקודת המבט על הפטירה, ומציע שיש לתמוה דווקא על ציוני הפטירה של הנשים בתנ"ך, ומתוך כך פורס שני הסברים אחרים לאזכור פטירת דבורה מינקת רבקה.